Regionstudien

I anslutning till de pågående regionbildningsprocesserna genomförs Norrländsk regionstudie 2008, som dels studerar själva regionaliseringsprocesserna, dels undersöker medborgarnas uppfattningar om regionalisering och utvecklingsförutsättningar i norra Sverige. Projektet finansieras av de fyra landstingen men forskarna svarar självständigt för undersökningarnas uppläggning och analyser.

Projektet innefattar forskare från Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Bland forskarna ingår statsvetare, kulturgeografer, ekonomhistoriker och organisationsforskare. Det leds av professor Anders Lidström, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.

Informationsblad från Norrländsk regionstudie 2008