Om regionfrågan

Sverige behöver fler starka tillväxtregioner

Sverige satsar årligen tiotals miljarder för olika offentliga tillväxtinsatser. På sikt behöver dessa resurser ges en tydligare territoriell inriktning. Den nya SKL-rapporten ”Sverige behöver fler starka tillväxtregioner” visar argument och resultat i region- och tillväxtperspektiv.

Sverige behöver fler starka tillväxtregioner (pdf)

 

Norrstyrelsen har gjort ett halvtidsbokslut - en plattform att utgå ifrån när regionbildningen drar igång på allvar igen.

Norrstyrelsen och Region Norrland - ett halvtidsbokslut (pdf)

 

Utredning av Sweco Eurofutures på uppdrag av Kammarkollegiet:

 • Konsultrapporten om Regionkommuner i norra Sverige (pdf
 • Konsultrapportens bilaga om norra Sverige (pdf)
 •  

  Norrstyrelsens rapportserie För att informera om sitt arbete och skapa intresse och engagemang i regionfrågan kommer Norrstyrelsen löpande att publicera stora delar av sitt arbete i en rapportserie.

  Norrländsk regionstudie 2008
  En forskningsstudie som dels studerar själva regionaliseringsprocesserna, dels undersöker medborgarnas uppfattningar om regionalisering och utvecklingsförutsättningar i norra Sverige.

  Så skapas en svensk region
  Dokumentation från seminariet Så kan en region skapas i Växjö den 14 oktober 2008.

  Debattinlägg och artiklar

  Håkan Sörmans tycker i sitt veckobrev 13 januari 2009 att två års förhalande räcker.

  Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odells seminarium på Kommekmässan 21 augusti 2008

  Interpellationsdebatt mellan statsrådet Mats Odell (kd) och Sven-Erik Österberg (s) den 14 augusti 2008

  Läget i landet
  Självstyrelse- och samverkansorganen utgör ett viktigt inslag i arbetet för hållbar tillväxt och sysselsättning. Syftet med denna skrift är att sprida kunskap om självstyrelse- och samverkansorganens roll, uppgifter och organisation.
  Sveriges kommuner och landsting 2009

  Tillväxtens regionala logik - två uppsatser om hur vi skapar framgång och välfärd
  Jan Edling från Vinnova skriver om konkurrenskraftiga regioner som en del av tillväxtpolitiken och Christian Lindell från Region Skåne utvecklar Skånes roll i regionernas Sverige. Uppsatserna presenterades när Region Skåne gästade Almedalsveckan på Gotland i juli 2007.

  Urbanisering, storstäder och tillväxt
  Kunskapsöversikt från ITPS kring sambandet mellan städer och ekonomisk tillväxt. Syftet med föreliggande studie är en kortfattad litteratur- och kunskapsöversikt av olika synsätt på sambandet mellan urbanisering, städer och ekonomisk tillväxt.  

  Globalisation and Regional Economies
  OECD-rapport som visar att regioner med tydligt politiskt mandat i regionala utvecklingsfrågor är konkurrenskraftigare än regioner med stark nationell styrning.

  Regionen och flernivådemokratin
  Resultatet av SOM-institutets undersökningar i Västsverige och Skåne. I ett inledande kapitel analyseras medborgarnas syn på utvecklingen i Västra Götaland och Skåne och bedömningar av de nya regionerna. Forskare från Göteborgs universitet presenterar studier inom fyra huvudområden:  Det politiska landskapet, kultur och evenemang, medielandskapet samt lokalsamhället.

  Medborgarna, regionen och flernivådemokratin 
  Rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet som bland annat behandlar det politiska landskapet.

  Det våras för regionen. Västsverige 1998-2005
  Huvudresultaten från SOM-institutets västsvenska undersökningar. I ett inledande kapitel analyseras medborgarnas syn på utvecklingen i det nya länet Västra Götaland och bedömningar av Västra Götalandsregionen sedan bildandet 1999.

  Ett bredare regionalt uppdrag?
  En idéskrift om den regionala samhällsorganisationen (.PDF, apr 2005)

  Regional självstyrelse: Vem har ansvar för välfärden?
  I denna antologi diskuteras hur ansvaret för olika uppdrag och ansvar kopplade till välfärdssamhället fördelats över tid mellan de olika offentliga nivåerna. Områden som berörs är utbildning, omsorg, arbetsmarknad och hälso- och sjukvård. En slutsats i boken är att lokal och regional nivå samt, inte minst, den frivilliga sektorn har haft och förväntas få stor betydelse för den framtida välfärdsstaten.Antologin ska ses som ett bidrag i den pågående debatten om hur det offentliga Sverige ska organiseras i ett framtidsperspektiv.

  Asymmetri i samhällsorganisationen.
  PM från Sveriges Kommuner och Landsting. (.DOC, sep 2005)

  Regional politik
  Hur ser regionerna på utvecklingsfrågorna. Skrift om de regionala utvecklingsfrågorna utarbetad av Jan-Åke Björklund på uppdrag av de regionala självstyrelseorganen och samverkansorganen. (.PDF, nov 2005)

  Självstyrets mervärde
  Argument för den lokala och regionala demokratin. (.PDF, jan 2003)

  Det regonala företrädarskapet 
   -mellan värden och praxis (.PDF, jan 2003).

  Demokratins geografiska gränser
  En antologi om storlek, demokrati och effektivitet. (.PDF, jun 2003)