Styrelsen

Norrstyrelsens verksamhet läggs nu i malpåse

Vid föreningsstämman 5 april 2011 beslutade de sex ombuden för Norrstyrelsens ägare att verksamheten ska läggas i malpåse tills dess staten har bestämt hur de framtida länsgränserna ska se ut. Beslutet, som togs utan votering, innebär också att Västerbottens läns landsting lämnar Norrstyrelsen.

Norrstyrelsen, som bildades år 2007, är den ideella förening som arbetar för att förbereda bildandet av Region Norrland. Ägare av föreningen är Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland, Region Västerbotten samt Kommunförbundet Norrbotten.

Föreningsstämman genomfördes som ett videkonferenssammanträde eftersom antalet ombud endast uppgår till sex personer - ett ombud för varje ägare i föreningen.

Vid stämman hade ombuden att ta ställning till ett förslag från Västerbottens läns landsting om att lägga ner Norrstyrelsen helt och hållet. Bakgrunden är, enligt politikerna i landstinget i Västerbotten, att en region i Norrland ska omfatta de fyra nordligaste landstingen.

Men eftersom denna uppfattning, för närvarande, inte delas av Jämtlands läns landsting anser Västerbottens läns landsting att det saknas förutsättningar för att, inom ramen för Norrstyrelsen, verka för en region som består av de fyra länen inom norra sjukvårdsregionen.

Norrstyrelsens styrelse hade föreslagit att man skulle behålla Norrstyrelsen som organisation men att lägga verksamheten i malpåse i avvaktan på statens beslut om de framtida länsgränserna. Så blev också stämmans beslut.

Senast i december 2012 ska en statlig utredning presentera ett förslag till ny länsindelning.

Västerbottens läns landsting kommer nu också att meddela regeringen att man tar tillbaka sin ansökan från 2008 om att få vara med och bilda en större region. De förutsättningar som gällde 2008, finns inte längre, enligt landstingets politiker.

Erik Bergkvist (S), Västerbottens läns landsting, satt som ordförande under föreningsstämman och han kommenterar beslutet så här:

- Västerbottens läns landsting fortsätter nu arbetet med att försöka skapa en 4-länslösning.

Även om Norrstyrelsens verksamhet läggs i malpåse har föreningsstämman utsett ett presidium för 2011. De tre som valdes är:

  • Kent Ögren (S), Luleå, ordförande.
  • Hans Hedlund (C), Härnösand, 1:e vice ordförande.
  • Elvy Söderström (S), Örnsköldsvik, 2:e vice ordförande.


Ytterligare kommentarer till stämmans beslut lämnas av ägarrepresentanterna:

Elisabeth Lindberg (S), Norrbottens läns landsting, 070-683 59 70.
Per Wahlberg (M), Landstinget Västernorrland, 070-668 04 40.
Erik Bergkvist (S), Västerbottens läns landsting, 070-618 68 55
Lilly Bäcklund (S), Region Västerbotten, 070-581 66 04
Karl Petersen (S), Kommunförbundet Norrbotten, 070-629 40 41
Glenn Nordlund (S), Kommunförbundet Västernorrland, 070-558 81 53. 

Styrelseledamöter

Föreningsstämma

  

Styrelsemöten 2008

Styrelsemöten 2009

Styrelsemöten 2010

Styrelsemöten 2011