Rapportserien

Norrstyrelsens rapportserie

För att informera om sitt arbete och skapa intresse och engagemang i regionfrågan kommer Norrstyrelsen löpande att publicera stora delar av sitt arbete i en rapportserie. Nedan redovisas rapportserien i sin helhet, med hittills publicerade rapporter i fetstil:

Rapporterna kan också beställas ifrån: lars.jansson@vll.se