Om Norrstyrelsen

Norrstyrelsen är en ideell förening med uppgift att förbereda bildandet av en sammanhållen norrländsk region. Vi som arbetar för att bilda en norrländsk regionkommun gör det för att öka engagemang, närhet och helhetssyn och samtidigt kunna klara välfärden och den regionala utvecklingen bättre i framtiden. Vi vill skapa ett starkare Norrland och säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller såväl ekonomi, jämställdhet och social välfärd som miljö.

Vår demokratiska grundsyn är att lokala och regionala angelägenheter bäst hanteras av lokala respektive regionala politiker. Medborgarna ska kunna ställa någon till ansvar i politiska frågor, d v s frågor där man avväger intressen, sätter mål, prioriterar eller fördelar pengar. Det är det som är demokrati.

Regionfrågan handlar om ökat självstyre samt decentralisering av statliga verksamheter och beslut. Den handlar inte först och främst om geografiska gränser. Den handlar om vem som ska fatta besluten och på vilken samhällsnivå det ska ske. Genom att bilda en regionkommun flyttas rätten att besluta i viktiga utvecklingsfrågor från staten till regionerna. Kommunernas beslutsrätt berörs inte alls.

Vår ambition är att arbeta närmare norrlänningarna själva, att göra oss starkare gentemot omvärlden och att använda våra gemensamma resurser ännu klokare än tidigare.

Medlemmar i föreningen är Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget VästernorrlandKommunförbundet VästernorrlandRegion Västerbotten samt Kommunförbundet Norrbotten.

Styrelsemöte

Det här är Norrstyrelsen

Styrelsen

Presentationer från Norrstyrelsen: