Kontakt

Presidium

Kent Ögren (s), ordförande
Norrbottens läns landsting, 971 89  LULEÅ
070-528 71 92
kent.ogren@nll.se

Hans Hedlund (c), 1:e vice ordförande
Landstinget Västernorrland, 87185  HÄRNÖSAND             
0613-302 20
0611-801 03
070-285 16 17
hans.hedlund@lvn.se

Elvy Söderström (s), 2:e vice ordförande
Örnsköldsviks kommun, 981 88  ÖRNSKÖLDSVIK
0660-157 07
0660-881 57
070-558 81 57
elvy.soderstrom@ornskoldsvik.se

Stabsgrupp 

Kurt-Åke Hammarstedt
Norrbottens läns landsting, 971 89  LULEÅ
0920-28 43 50
070-527 83 50
kurt-ake.hammarstedt@nll.se

Lars Jansson
Västerbottens läns landsting, 901 89 Umeå
090-785 73 07
070-349 73 07
lars.jansson@vll.se

Christer Nylén
Västernorrlands läns landsting, 971 85  HÄRNÖSAND
0611-800 65
070-573 81 72
christer.nylen@lvn.se