Varför räcker det inte med dagens samarbete?

Vi samarbetar bra idag, men det går att göra det bra mycket bättre! 

Behovet av att samarbeta över länsgränserna blir allt större också i Norrland och har redan drivit fram en rad storregionala samarbeten:

  • Europaforum Norra Sverige är ett samarbete mellan de fyra nordliga länen för att påverka EU. Det har tillkommit för att man insett att Norrland måste tala med en röst för att göra sig hört i Stockholm och Bryssel.
  • Norrtåg är ett samarbetsprojekt mellan de fem nordliga länen för att utveckla järnvägstrafiken i norra Sverige, något vi i decennier förgäves försökt lösa i varje län för sig.
  • Norrlandsresan är ett samarbetsprojekt mellan länstrafikföretagen i de fyra nordliga länen för att man ska kunna resa med samma biljett över dagens länsgränser. Det visar också på behovet av att knyta samman kollektivtrafiken i Norrland.
  • Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans är ett samarbete mellan de fyra nordliga länen med ensembler i såväl Norrbotten och Västerbotten som Västernorrland och Jämtland. Det bildades på grund av att kulturinstitutioner med nationell och internationell lyskraft behöver ett befolkningsunderlag som är betydligt större än ett enskilt län.

Dessa samarbeten är båda viktiga och framgångsrika, men är också ett tydligt bevis för att dagens snäva länsgränser har överlevt sig själva. Samverkan bygger också på att alla är överens och avgörs i praktiken ofta av den som vill minst. Exemplen från Skåne och Västra Götaland visar också att en regionbildning ger en helt annan kraft. Det behövs en arena för norrländsk samling och ett tydligt regionalt ledarskap med mandat att företräda Norrland och stärka dess ställning i omvärlden.Därför behövs Region Norrland!