Varför fortsätter Norrstyrelsen sitt arbete?

Regeringen har inte sagt nej till nya regioner!

Regeringens besked innebär att det ska bli regionkommuner. Genomförandet är en process. Norrstyrelsens ansökan att bilda region Norrland bereds nu av Kammarkollegiet. Efter Kammarkollegiets beredning ska Regeringen fatta beslut.

Tidpunkten för att starta eventuell regionkommun i Norrland är inte bestämd. Det kan bli efter valet 2010 med start 2011 eller efter valet 2014 med start 2015. Arbetet med att förbereda bildandet av en sammanhållen norrländsk region fortsätter:

  • De politiska arbetsgrupperna går vidare för att diskutera vision och mål för sina respektive områden
  • Övriga arbetsgrupper slutför sin kartläggning.
  • Arbetet stäms av vid Norrstyrelsens sammanträde 10 juni