Vad har regeringen egentligen sagt i regionfrågan?

Alliansens fyra partiledare: statsminister Fredrik Reinfeldt, näringsminister Maud Olofsson, utbildningsminister Jan Björklund och socialminister Göran Hägglund redovisade sin överenskommelse i regionfrågan på DN Debatt den 21 januari 2009.

I korthet innebar den följande:

  • Sverige kommer framöver att ha tre direktvalda politiska nivåer med beskattningsrätt: stat, regionkommuner och primärkommuner.
  • Maktfördelningen mellan stat och region ska vara den som redan nu gäller för regionförsöken i Skåne och Västra Götaland, som kommer att permanentas.
  • Ansökningarna från Halland och Gotland om att bilda regionkommuner beviljas.
  • Ansökan från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland samt kommunerna Sundsvall och Ånge överlämnas till Kammarkollegiet. Regeringen tar ställning till eventuella nya regionbildningar efter Kammarkollegiets beredning .
  • Den statliga regionala förvaltningen anpassas efter den regionala.