Vad är en regionkommun? Heter den så för att den bestämmer över kommunerna?

Nej, regionkommunerna är inte överordnade kommunerna!

En stor statlig utredning, Ansvarskommittén, kom fram till att det krävs ett befolkningsunderlag på 1-2 miljoner människor för att organisera såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling på bästa sätt. Den föreslog att dagens 21 landsting ska ersättas av betydligt färre och större regionkommuner, som förutom hälso- och sjukvård ska ha ett sammanhållet ansvar för regional utveckling. Regionkommunerna övertar alltså landstingens uppgifter, men också uppgifter som statliga myndigheter, främst länsstyrelserna, i dag sköter.

Regionkommunerna blir inte på något sätt överordnade kommunerna – konstitutionellt sett har de samma ställning som landstingen. Att man ändå valt att ändra namnet till regionkommuner beror inte bara på att de är större än landstingen. Som regionens folkvalda församling och med ett sammanhållet ansvar för den regionala utvecklingen, hoppas man också att de ska samla och stärka regionerna och mobilisera deras inneboende utvecklingskraft.