Är det någon som har prövat det här med regionkommuner förr?

Ja, regionkommuner finns redan - och de är framgångsrika!

Att Sverige behöver större och starkare regioner har länge varit uppenbart. Därför bildades Region Skåne och Västra Götalandsregionen redan i slutet av 1990-talet genom att flera landsting slogs samman och fick ett sammanhållet ansvar för regional utveckling. Det har också givit resultat. Med mer än en miljon invånare vardera och ett tydligt regionalt ledarskap är Region Skåne och Västra Götalandsregionen kraftfulla aktörer på såväl den nationella som den internationella arenan. De har framgångsrikt samlat sina respektive landsändar och bland annat förmått staten att göra stora investeringar i vägar och järnvägar. I februari beslutade regeringen också att de ska få status som regionkommuner.