Visioner för kultur i Region Norrland

I början av september samlades i Umeå ungefär 180 företrädare för kulturlivet för att diskutera kulturen och dess framtida utveckling i Region Norrland. Seminariedagen lockade såväl kulturutövare som politiker och tjänstemän från norra Sverige. 

Seminariet arrangerades av Norrstyrelsen, en ideell förening som arbetar med att förbereda bildandet av en regionkommun i norra Sverige. Medlemmar i föreningen är Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland, Region Västerbotten och Kommunförbundet Norrbotten. 

Seminariet är ett viktigt led i Norrstyrelsens arbete med att informera om regionbildningen samtidigt som det ger möjlighet att få synpunkter från verksamma inom kulturområdet. 

Under dagen gav Jan-Åke Björklund, projektledare för Norrstyrelsen, bakgrunden till regionbildningen och berättade om det pågående arbetet. Det är bestämt att det kommer att bli regioner. Då gäller det för kultursektorn att ta vara på de möjligheter som detta ger. Kolla gärna med kollegorna i Skåne och Västra Götaland som redan bildat regioner. 

Anders Lidström, professor vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, berättade om Norrländsk regionstudie. Det är ett fristående forskningsprojekt, finansierat av de fyra norrlandstingen, som följer och studerar arbetet med regionbildningen. – Våra studier visar att det finns en norrländsk identitet som är lika stark som länsidentiteterna och det skapar goda förutsättningar för en folklig förankring. 

Anna Lassinantti, stabschef vid tillväxt och regional utveckling, Västerbottens läns landsting, presenterade den kartläggning av kulturen i norr som Norrstyrelsens arbetsgrupp för kultur har tagit fram.

Anna Lassinantti
Anna Lassinantti, huvudsekreterare Norrstyrelsens arbetsgrupp för kultur.


– Kulturlivet lever under liknande förhållanden i de tre länen och likheterna är betydligt större än olikheterna . Alla har långa resor och hög kvalitet på verksamheten. Långa avstånd gör att tillgänglighetsfrågor är väldigt viktiga. Man kan också konstatera att det finns en stor bredd och hög kvalitet i den kulturverksamhet som landstingen stödjer. Landstingen har utvecklat både amatörverksamheter och verksamheter med konstnärlig spets av nationell och internationellt intresse.  

 

Erik Bergkvist
Erik Bergkvist, ordförande i Norrstyrelsens arbetsgrupp
för kultur samtalar med professor Anders Lidström,
Umeå universitet och ansvarig för Norrländsk regionstudie.

Erik Bergkvist, ordförande för Norrstyrelsens arbetsgrupp för kultur, presenterade ett förslag till kulturvision för norra Sverige och förslag till den nya regionkommunens roll, uppgifter och verksamhetsidé.Visionen lyder: I Norrland finns ett av norra Europas mest dynamiska och internationellt intressanta kulturliv med bredd, spets och djup. Kulturlivets mångfald inkluderar och berör alla och skapar en öppen miljö. Konstnärliga uttryck, kulturarvet och kulturellt entreprenörskap skapar en kreativ och långsiktigt hållbar livsmiljö. Kulturområdet samverkar samverkar med alla samhällsområden för ömsesidig utveckling och välfärd.  

Ylva Öhlund Brännholm mfl
Här diskuterar Ylva Öhlund Brännholm, Västerbottensteatern,
Anders Sundén AF Kultur Nord, Katarina Sjöström MediaCenter
i Västerbottens län, Gunilla Brinck, Länsbiblioteket i Västerbotten
och Anders Karlsson, Västerbottens museum, Region Norrlands
uppgifter på kulturområdet.

Seminariedeltagarna diskuterade de presenterade förslagen i mindre grupper och många värdefulla kommentarer och synpunkter gavs i den efterföljande diskussionen. 

Ett samlat förslag till verksamhetsinriktning för Region Norrland kommer att läggas fram senare under hösten av Norrstyrelsen. Där kommer kulturområdet att vara en del. 

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt