Viktiga beslut om regioner väntar

De politiska samtal som förts om bildande av nya regioner har lett till en del klargöranden inför hösten 2011. Det visar en sammanställning av läget i landet som SKL gjort.

- Det sker ett antal viktiga politiska beslut runtom i landet i augusti och september 2011, och vi ser hur den nya regionala kartan håller på att ta form, säger Bo Per Larsson, projektledare för regionfrågan på SKL.

Han understryker samtidigt att en hel del diskussioner återstår innan gränserna för de nya regionerna är färdiga.

- Det finns dock gott hopp om att klara den deadline utredaren Mats Sjöstrand satt upp, säger han.

Läget i regionfrågan från norr till söder

 • Landstinget i Västernorrland fattade den 29 juni 2011 inriktningsbeslut i landstingsfullmäktige om att bilda regionkommun tillsammans med Jämtland. Jämtland har sedan gammalt ett principbeslut med samma innebörd men kommer att ta upp frågan för nytt beslut. Ett gemensamt utredningsarbete inför sammanläggningen kommer därmed att inledas.
 • Västerbotten och Norrbotten har att ta ställning till fortsatt arbete med att bilda en region av de två nordligaste länen eller ej. Att notera är att frågan om ny regional indelning av de fyra nordliga länen ligger som tilläggsdirektiv i den utredning Mats Sjöstrand leder, utifrån deras egna tidigare ansökningar om regionbildning. Utredaren planerar att lägga fram ett delbetänkande om ny indelning.
 • Stockholm hade en debatt om regionfrågan i landstingsfullmäktige den 15 juni 2011 som visade att det finns en bred majoritet för att inte utöka Stockholms län. Öppenhet finns mot enskilda kommuner, nämligen Trosa, Gnesta, Knivsta och Håbo. Debatten visade också att det inte finns någon majoritet för att ta över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen.
 • Dalarna och Gävleborg vill bilda en gemensam region, om möjligt tillsammans med Uppsala och/eller andra landsting. De har dock inte fått något gensvar från Uppsala och har fått avvisande besked eller signaler från Västmanland, Sörmland och Örebro.
 • Det förs diskussioner i olika grupperingar och med lite olika preferenser om att bilda en region runt Stockholm med Uppsala, Västmanland, Sörmland och Örebro. I augusti startar en diskussion inom de politiska partierna i Sörmland utifrån några huvudalternativ, närmast att bilda en region med Uppsala och Västmanland men också alternativ där dels Örebro, dels Östergötland ingår. Uppsala deltar i diskussioner med angränsande län men har ännu inte tagit ställning.
 • I Värmland och Västra Götaland redovisade partierna före sommaren sin inställning till en gemensam region. I Värmland stöder partier med cirka 2/3 av mandaten i landstingsfullmäktige en region tillsammans med Västra Götaland. I Västra Götaland finns däremot en knapp majoritet för att säga nej till en sådan region. Partierna konstaterade att man behövde ytterligare tid och vid en gemensam gruppledarträff den 23 augusti 2011 kommer de att ta ställning till att fortsätta eller avbryta arbetet med en gemensam region.
 • Efter partiernas diskussioner och ställningstaganden under våren och beslut i regionstyrelsen den 9 juni 2011 kommer Region Skåne att inleda diskussioner med sina grannlän med sikte på att bilda en sydsvensk region från 2019. Skåne har bjudit in Kronoberg, Blekinge och Kalmar till en första träff den 13 september 2011 för att diskutera hur det fortsatta arbetet bör läggas upp. Kalmar är även öppen för att diskutera alternativet att gå samman med bland andra Östergötland eller att dela länet så att en del går söderut, en del norrut.
 • Östergötland har inbjudit Jönköping, Kalmar och Sörmland till diskussioner om att bilda en gemensam regionkommun. Förutsättningarna för en sådan region är dock oklara eftersom de inbjudna även har andra regionalternativ. I Jönköping vill en majoritet ansöka om att bilda en egen regionkommun medan övriga partier vill utvidga länet. Båda förslagen har skickats till länets kommuner för yttrande.

Vad händer nu?

 • Västerbotten och Norrbotten tar ställning till om de vill arbeta för att bilda en gemensam region.
 • Västernorrland och Jämtland inleder ett gemensamt utredningsarbete med sikte på att bilda en region från 2015.
 • Dalarna och Gävleborg värderar de besked de fått och tar ställning till om de i brist på intresserade samarbetspartners ska satsa på att bilda en gemensam region.
 • Sörmland genomför en bredare diskussion om vilken regionindelning som de vill satsa på.
 • Diskussionerna mellan Västmanland, Uppsala, Sörmland och Örebro landar i ställningstaganden om vilka som vill bilda en gemensam region.
 • De politiska partierna i Värmland och Västra Götaland fattar beslut om de ska fortsätta eller avbryta arbetet med att söka bilda en gemensam region.
 • Diskussioner i Jönköping bland länets kommuner handlar i första hand om huruvida de vill ansöka om att bilda en egen regionkommun eller ingå i en större region.
 • Kalmar värderar konsekvenser av olika regionalternativ inför fortsatta diskussioner.
 • Skåne, Kronoberg, Blekinge och Kalmar inleder diskussioner om en gemensam region med sikte på 2019.

Läs mer på SKLs webbplats

Dela med andra:

 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • E-post

Aktuellt