Vi måste bilda en norrländsk region

All forskning och alla erfarenheter visar att de delar av landet som inte lyckas bilda starka regioner riskerar att hamna ohjälpligt på efterkälken när det gäller tillväxt, fördelning av statliga resurser och möjligheten att hävda sig i den globala konkurrensen. Det borde oroa alla som känner ansvar för Norrlands utveckling att vi ännu inte lyckats bilda en sammanhållen norrländsk region. Alla norrlänningar, naturligtvis, men det borde faktiskt även oroa den svenska regeringen.

Vi som arbetar för att bilda en norrländsk regionkommun gör det för att öka engagemang, närhet och helhetssyn och samtidigt kunna klara välfärden och den regionala utvecklingen bättre i framtiden. Vi vill skapa ett starkare Norrland och säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller såväl ekonomi och social välfärd som miljö. Så inleds Norrstyrelsens verksamhetsidé.

Nationellt verkar det stora flertalet ha insett att nästa år är helt avgörande om Sverige ska få en rikstäckande regionreform under 2015. Tempot måste höjas och redan under nästa år måste de regionala diskussionerna knytas ihop, säger moderaten Anders Knape, SKL:s ordförande. Norrstyrelsen bildades på de politiska partiernas initiativ och ledamöterna utses därför på förslag av dessa, även om landstingsfullmäktige gör det formella valet. Norrstyrelsen är därmed partiernas organisation, inte landstingens eller kommunernas.

Jag tror att de flesta av ledamöterna i Norrstyrelsen allra helst vill att en framtida regionkommun ska omfatta alla fyra norrlandslän. Det svaga intresset från Jämtlands sida har hittills gjort det omöjligt. För en utomstående måste det verka konstigt att det är möjligt att samarbeta allt intimare kring kultur, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård - men stört omöjligt att komma sams om en gemensam organisation för att styra dessa verksamheter i ett helhetsperspektiv.

Regionfrågan handlar om ökat självstyre samt decentralisering av statliga verksamheter och beslut. Genom att bilda en regionkommun flyttas rätten att besluta i viktiga utvecklingsfrågor från staten till regionerna. Kommunernas beslutsrätt berörs inte alls, men det är naturligtvis inte detsamma som att regionfrågan är oviktig för kommunerna. För mig är det självklart, ja nödvändigt, att kommunerna måste delta nära i arbetet med att forma de framtida regionerna.

Jag tycker att det är dags att prata organisation och lokalisering. Jag vill gärna diskutera det med de tre norrlandslän som står bakom vår gemensamma ansökan om att bilda Region Norrland, men jag vill samtidigt inbjuda de som står bakom ansökan om att bilda Region Mittsverige att delta i samma breda diskussion. Nu måste vi försöka att gemensamt fylla alla diken och skyttegravar.

Vår demokratiska organisation och våra välfärdstjänster kan - och måste - utformas för att överbrygga gleshet och långa avstånd. I dag ser det alltför ofta ut som om alldeles för många av de som är inblandade i processen ser mer till det egna, än till det gemensamma. Trots allt är det mer som förenar än som skiljer oss åt.

Kent Ögren
Debattartikel publicerad i Piteå Tidningen 23 december 2010.

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt