Västerbotten tar gärna ledningen i arbetet med att skapa en norrländsk regionkommun

Företrädare för samtliga sju riksdagspartier i Västerbottens län ser de fyra nordligaste länen som en naturlig ny region för Norrland. Och nu är partierna beredda att ta ledningen i regionarbetet.  

Enligt de sju partierna förändras samhället och då måste man också se över hur man ska organisera sig för medborgarnas bästa.

Ansvarskommittén föreslog för över två år sedan att landet skulle indelas i större regioner med 1-2 miljoner invånare i varje.

- Det målet uppnås inte med vårt förslag, men det är så nära man kan komma, menar de sju partierna.

En norrländsk regionkommun blir stor till ytan. Det handlar om ökat självstyre, större inflytande och om att vara tillräckligt stor så att fler lyssnar. Det innebär möjligheter, men det innebär också att vi måste beakta en inomregional balans. Men det är framför allt inte en fråga om geografi. Genom att bilda en regionkommun flyttas rätten att få besluta i viktiga utvecklingsfrågor, infrastruktur, fördelning av regionalstöd, kulturinstitutioner från staten till regionerna och till de som är närmast berörda.

Befolkning och beslutsfattare får en helhetsbild av sjukvårdsstrukturen. Det underlättar att klara välfärdsuppdraget. Den högspecialiserade regionsjukvården är idag koncentrerad till universitetssjukhuset i Umeå. Så kommer det också att var i framtiden.

Våra möjligheter att påverka verksamheten vid universitetssjukhuset ökar och förutsättningarna för att påverka innehåll, omfattning och lokalisering av den samlade hälso- och sjukvården i Norrland ökar.

Läs mer på Västerbottens läns landstings hemsida www.vll.se

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt