Utredning skeptisk till regionala samverkansorgan

Statens utredare Mats Sjöstrand är bekymrad över ansvarsfördelningen för regional utveckling och systemet med tre olika huvudmän.

"Vi ser i vårt arbete att mellannivån, de indirekt valda kommunala samverkansorganen, orsakar mest störningar mellan staten och den regionala nivån", säger Mats Sjöstrand.

För de politiker som vill gå från samverkansorgan till region hastar tiden. "Det är det här året, 2011, som man kan resonera med staten om var saker och ting ska ligga i en nybildad region."

Detta klargör Mats Sjöstrand i en filmintervju. Han arbetar för att den 15 december 2012 kunna presentera ett förslag som gör statens regionala förvaltning tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig. Han ska samtidigt bistå i frågan om ny regionindelning.

Utredningen studerar nu Sveriges tre olika modeller för att fördela ansvaret för regional utveckling, där direktvalda regioner, samverkansorgan respektive länsstyrelse är huvudmän på olika platser i landet.

- Den direktvalda modellen är enkel att försvara och förklara, och statsmodellen är inte heller svår att förklara och försvara, särskilt i sammanhanget om det inte blir några förstoringar av regioner. Det är mellannivån man bör fundera över, säger Mats Sjöstrand.


Färre län men oklart om regioner

Betydligt färre län än dagens 21 är att vänta i utredningens förslag. Mats Sjöstrand konstaterar att det idag bara är länsstyrelser och polismyndigheter som är indelade i 21, medan övriga statliga myndigheter har fem-tio regionala enheter.

- För att länsstyrelserna ska bli effektiva och klara sitt uppdrag bra, måste de bli avsevärt färre.

Ansökningar om att bilda region kommer att påverka hur utredningen lägger sitt förslag om länsgränser. Kommer inga ansökningar, blir det ett förslag där flera landsting ingår i ett och samma länsstyrelseområde. De politiska samtalen kring regionbildning är dock något spretiga, befarar Mats Sjöstrand.

- Ett landsting kan föra resonemang med olika partner i olika riktningar. Det kan bli lite knepigt att få ihop det här på slutet, om man inte börjar bestämma ett alternativ A och ett alternativ B och kör lite hårdare.

Se hela intervjun

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt