Tempen på Regionfrågan augusti 2010

Under somaren har regionfrågan diskuterats vid två seminarier. 

 

Vid Kommek i Malmö 18-19 augusti hölls ett seminarium med bland andra Gunnar Wetterberg, SACO och utredaren Mats Sjöstrand. ” Goodbye Mr Oxenstierna eller Sista akten i regiondramat”.

 

I samband med politikerveckan i Visby hölls ett seminarium för särskilt inbjudna intressenter i regionfrågan. Mats Odell för den borgerliga alliansen och Sven-Erik Österberg för den röd-gröna oppositionen gav då besked om den fortsatta utvecklingen av regionfrågan.

 

Båda seminarierna samlade politiker från riksdagspartierna och andra nyckelpersoner i regionfrågan.  Jan-Åke Björklund, tidigare projektledare vid Norrstyrelsen svarar:

 

-         Vad händer i regionfrågan framöver?
Under 2011 försöker man klara ut gränserna för de nya regionerna och senast 2012 finns överenskommelse/beslut om en karta för hela landets indelning i län och regioner. Vid valet 2014 väljs nya regionfullmäktige. Valet nu i september skulle därmed bli det sista valet till landstingsfullmäktige.

-         Hur ser det ut för Norrlands del?
Utredaren Mats Sjöstrand har som särskilt utpekat uppdrag att försöka klara ut regiongränserna i Norrland. Organiserandet av regionerna kan ske när gränserna är klara och måste vara klart i god tid före valet 2014. Norrstyrelsens förberedelsearbete kan ligga till grund för regionbildningen oavsett hur gränserna kommer att dras.

-         Vilka uppgifter ska regionerna ha?
Ansvarskommitténs förslag med Skåne och Västra Götaland som förebilder kommer i väsentliga delar att genomföras.

-         Blir det fler småregioner?
Det blir inga fler små regioner utöver Gotland och Halland. Gotland är speciellt och kan luta sig mot Stockholm. För Halland är beskeden mer svävande, men regionen lär åtminstone tills vidare bestå.

-         Kommer regionbildningsprocessen att fortsätta?
Om regionbildningsprocessen inte skulle löpa som planerat på alla håll går staten före med storlän för den statliga förvaltningen.

 

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt