Stort intresse för Infrastruktur, Miljö/Energi och Trafik på tre välbesökta dialogmöten i Region Norrland

Visioner, mål och strategier för Infrastruktur, Trafik respektive Miljö och Energi i en kommande Region Norrland diskuterades på dialogmötet i Luleå den 15 september 2009. Ett fyrtiotal deltagare, politiker, tjänstemän och företrädare från olika organisationer, diskuterade och lämnade synpunkter på det material som grupperna tagit fram i sitt arbete.

Diskussionen innehöll frågor i stort som smått, några exempel är:

"Hur definierar vi begreppet hållbar utveckling ? Hur ska vi behålla delar av vinsterna från vindkraftsetableringar m m i Region Norrland ? Bilen, en del av kollektivtrafiken i en glest befolkad region ? Varför ska vi satsa på järnväg ? Hur kommer inlandet fram i arbetet med Region Norrland ? Hur uppnår vi stärkt samverkan  mellan de tre områdena miljö,trafik och infrastruktur som är av avgörande betydelse för att nå uppsatta mål ? Kommunerna roll i ett framtida Region Norrland ?"

Många av frågorna fick sitt svar under dialogmötet, medan några frågor kommer att tas med i det fortsatta arbetet.

Mötet är det sista i raden av tre möten på samma tema som hållits i Umeå 4 maj, Härnösand 5 juni och Luleå 15 september.

Dokumentation från mötena

Umeå 4 maj

Härnösand 5 juni och Luleå 15 september 

 

 

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt