Stor undersökning om hur norrlänningar ser på nuet och framtiden

I slutet av september får 4 000 norrlänningar en enkät i brevlådan med frågor om demokrati, hälso- och sjukvård och framtida regioner. Undersökningen är unik, och genomförs av forskare vid de tre nordligaste universiteten.

  – I den här undersökningen vill vi fånga in norrlänningarnas egna uppfattningar om Norrlands framtid, säger projektledaren Anders Lidström vid den statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.
4 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 15 och 85 år i de fyra nordligaste länen får i dagarna enkäten ”Medborgare i norr 2008” i brevlådan. De cirka 70 frågorna handlar om hur det är att bo och leva i olika kommuner, hur man ser på framtida regioner och hur demokratin och hälso- och sjukvården fungerar där man bor.

  – Studien ingår i arbetet med att bilda nya regioner, och har också betydelse för att förstå förutsättningarna för Norrlands utveckling i stort, menar Anders Lidström, och tillägger att någon motsvarande undersökning aldrig tidigare genomförts. 
 
Enkäten är utformad i två olika versioner, anpassade till de två regioner som planeras för de fyra Norrlandslänen. Förutom forskare vid Umeå universitet ingår också forskare vid Luleå tekniska universitet och Mittuniversitet i projektet. Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2009.

Undersökningen är beställd av och finansierad av landstingen i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland, och samordnas med liknande undersökningar i Västra Götaland och Skåne. 
 
För mer information, kontakta:
Anders Lidström,
statsvetenskapliga institutionen,
Umeå universitet,
tel: 090-786 61 81, 070-691 32 99
e-post: anders.lidstrom@pol.umu.se

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt