Statens regionala företrädare - tre möjliga vägar framåt

Länsstyrelserna som  enmyndighet.  Det är ett scenario för statens regionala förvaltning som skisseras i en ny skrift från Statskontoret. Ett andra scenario har rubriken Ett statens hus på regional nivå. I det beskrivs en sektoriserad men fysiskt mer samlad stat på regional nivå. I det tredje och sista scenariot skisseras en modell där landshövdingeämbetet organisatoriskt lösgörs från länsstyrelsen.

Det är mot bakgrund av behovet att samordna och effektivisera styrningen av länsstyrelserna som Statskontoret pekar på möjligheten att inordna dem i en enmyndighetsstruktur. Genom att skapa en samlad myndighet av länsstyrelseorganisationen skulle det finnas förutsättningar att öka flexibiliteten i organisationen och rationalisera verksamheten.

Utgångspunkten för scenariot Statens hus är att behovet av statlig samordning på regional nivå inte är så stort. Staten behöver samordna sig, men det sker i dag allt oftare på andra nivåer, som lokalt eller på internet. Med nedtonade samordningsambitioner skulle länsstyrelsen ändå kunna spela en roll som myndighetshotell.

Utgångspunkten för det tredje scenariot är landshövdingarnas unika ställning. Ofta arbetar landshövdingen som länets ”ambassadör”, med lite beröring med det dagliga förvaltningsmässiga arbetet på länsstyrelsen. En landshövding ”frigjord” från länsstyrelseorganisationen skulle kunna utnyttjas av regeringen för olika uppdrag, menar Statskontoret. Det förutsätter dock att landshövdingarna blir färre till antalet.

Tanken är att skriften ska inspirera till fortsatta diskussioner om hur statens regionala organisation kan och bör utvecklas.  - Det är en fråga som har funnits på den politiska dagordningen under lång tid och förhoppningen är att vår rapport ska kunna bidra till ett ställningstagande säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.

Läs rapporten Statens regionala företrädare - trender och scenarier

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt