Regionreform senast 2015

Sveriges Kommuner och Landsting vill att regionreformen ska vara genomförd senast 2015. Det framgår av en skrivelse som förbundet skickat till Finansdepartementet.

SKL understryker i sin skrivelse vikten av att regionreformen genomförs. Den regionala nivån får allt större betydelse för att främja utveckling och tillväxt.

– En folkvald församling på regional nivå är en förutsättning för att samordningen av offentliga aktörer, näringsliv och akademi samt politiska prioriteringar ska ske på bästa sätt, konstaterar Anders Knape, ordförande för SKL.

Detta har förbundet framhållit tidigare, men nu vill en enig styrelse också understryka vikten av ett slutdatum för när processen ska vara avslutad. En utdragen process är inte önskvärd, eftersom det bland annat skulle försvåra möjligheterna till samordning med de statliga myndigheternas regionala indelning. SKL föreslår att tidtabellen anpassas till den som gäller för organisationskommittén om statens regionala förvaltning.

Läs SKLs skrivelse (pdf)

Läs mer på SKLs hemsida

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt