Regionprocessen fortsätter!

Regeringen har slagit fast att landstingen ska ersättas av större och mer robusta regioner. Om det är alla partier i riksdagen överens. De första fyra regionkommunerna bildas redan nu vid årsskiftet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kräver, i full politisk enighet, att regeringen fastställer en tidplan för regionreformen, där ansökningar om nya regionkommuner ska var inlämnade senast den 31 januari 2012, med sikte på en nationell regionreform senast i samband med valet 2014. Detta krav ställer Norrstyrelsen sig bakom.

Regeringen har ännu inte tagit ställning till vår ansökan. Det innebär att Region Norrland inte kommer att kunna bildas i samband med kommande val, som vi planerat. Norrstyrelsen anpassar sig nu till dessa nya förutsättningar. Alla förberedelser som är möjliga att göra innan regeringen fattar sitt beslut är redan klara.

Arbetet med vision och mål är långt gånget, och diskussionerna om styrsystem och organisation har inletts. Delar av detta arbete har publicerats i Norrstyrelsens 32 rapporter. Det kommer också att sammanfattas i ett ”halvtidsbokslut”, för att underlätta den fortsatta regionbildningen.

Norrstyrelsen lever vidare, och medborgardialogen fortsätter med en ny omgång öppna möten., denna gång i alla Norrbottens kommuner. Vi räknar med att regionbildningen fortsätter, med sikte på en nationell regionreform under kommande mandatperiod. Det förutsätter ett intensivt förberedelsearbete de kommande åren. Där blir Norrstyrelsen en viktig aktör.

För mer information kontakta:

Norrstyrelsens ordförande Kent Ögren (s), 070-528 71 92

Norrstyrelsens projektledare Jan-Åke Björklund, 070-750 67 77.

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt