Regionfrågan under utredning

Hur diskuteras regionfrågan och vilka problem återstår att lösa? Det är huvudfrågorna som tre regionpolitiker nu undersöker på uppdrag av SKL:s arbetsutskott.  

Den utvalda gruppen består av Roland Andersson (s), tidigare styrelseordförande i Västra Götalandsregionen, Jerker Swanstein (m), tidigare ordförande i Region Skåne och Kent Johansson (c), tidigare regionråd i Västra Götalandsregionen. Deras uppdrag är att besöka landets ledande politiker för att kunna ge en samlad lägesbild av de regionala diskussionerna och de eventuella problem som kvarstår.

– Vid sina besök kan gruppen även fånga upp och förmedla konstruktiva idéer om arbetet med att forma de nya regionerna. Det är angeläget att bilden blir allsidig och att såväl kommunernas som partiernas aktiviteter kan beskrivas, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Den 3 mars kommer trion att presentera sin lägesrapport under ett strategiseminarium med styrelseordföranden och oppositionsledare i landsting och regionförbund.

– Det är arbetsutskottets förhoppning att rapporten kommer att vara till stor nytta i den fortsatta diskussionen om en ny regionindelning, säger Anders Knape.

Läs mer 

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt