Regionfrågan i fokus

Demokrati, makt och geografiska gränsdragningar. Det är några av frågorna som diskuteras vid Norrstyrelsens öppna möten om regionbildningen. Just nu besöker projektledare Jan-Åke Björklund Norrbotten.

 – Regionbildningen är en svår och viktig fråga som öppnar många möjligheter, säger han.  

Jan-Åke Björklund öppet möte i LuleåJust nu genomför Norrstyrelsen öppna möten i Norrbotten om regionfrågan. Mötena vänder sig till allmänheten och tanken är att informera om regionfrågan och att föra en diskussion och dialog med medborgarna. Under februari och mars månad kommer projektledare Jan-Åke Björklund att besöka samtliga 14 kommuner i länet. I veckan gästade han bland annat Jokkmokk och Luleå.

­- Regionbildningen är en viktig fråga och det finns ett stort intresse från allmänheten. Mitt uppdrag är att ge en saklig och objektiv redogörelse för vad den kommer att innebära för Norrbotten, säger Jan-Åke Björklund.

Liknande möten har hållits i Västernorrland och i Västerbotten och har fört med sig många intressanta diskussioner och värdefulla tankar inför den kommande regionbildningen. Förhoppningen är att mötena ska locka så många medborgare som möjligt att komma och informera sig om regionfrågan. Hittills har närmare 600 medborgare tagit tillfället i akt att delta i ett möte i sin hemkommun. Under föreläsningen i Folkets hus i Luleå talade Jan-Åke Björklund bland annat om de utmaningar och förändringar som väntar.
– I grunden är regionbildningen en fråga om maktförskjutning, vilket i sig är en stor samhällsförändring. Regionerna får ökat självstyre i och med att de tar över vissa uppgifter från staten. Det innebär större inflytande över bland annat hälso- och sjukvård, kultur, infrastruktur och ekonomi. Det gäller att ta tillvara på de möjligheterna, sade han. 

Regionbildningen är ett aktuellt och omdiskuterat ämne, inte bara i Norrbotten. En del av kritiken handlar om att frågan bygger på otillräckligt underlag, något som tillbakavisas av Jan Björklund.
­- Det finns nog ingenting som utretts så mycket i svensk politik som regionfrågan. Den första motionen om en regionbildning kom redan 1960. Sedan dess har det utförts tio utredningar. I dag råder det politisk enighet om att landstingen på sikt kommer att ersättas av mer solida regionkommuner. Landstingen kommer att behöva ett större befolkningsunderlag för att klara sina uppdrag i framtiden. De små landstingen kommer helt enkelt inte att klara sina åtaganden på egen hand.  

I november 2009 avvisade Kammarkollegiet de tre norrlandstingens ansökan om att bilda en norrländsk kommunregion. Kollegiet hänvisade främst till de oenigheter som råder kring geografiska gränsdragningar. Nu är det upp till regeringen att rita kartan. Men enligt Björklund råder det inga tveksamheter om regionens vara eller inte vara.
– Vi kommer att få en regionbildning här i norr, säger han. Frågan handlar mer om när och om hur gränserna ska dras. Och hur Norrbotten ska förhålla sig till detta. Det finns givetvis både för- och nackdelar. Men som jag ser det så öppnas många möjligheter.  

Efter Jan Björklunds redogörelse gavs tillfälle för besökarna att komma med egna frågor och funderingar. Det blev en intressant diskussion som bland annat handlade om demokrati, ekonomiska förutsättningar, och en annan - inte helt okontroversiell fråga - Norrbotniabanan.
 
– Transportinfrastrukturen är en av de viktigaste frågorna i regionbildningen, sade Jan Björklund. I och med regionbildningen övergår företrädarrollen till regionen. Ni kommer själva att ansvara för vägar, järnvägar och planering av dessa och då är det en fördel att man har ett rejält område att förvalta. Diskussionen om Norrbotniabanan kommer att påverkas till er fördel. Ni blir ett eget beslutande organ.  

De öppna mötena om regionfrågan pågår till och med 25 mars.  

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt