Regionbeslut på gång

- Det finns en stark vilja hos många ledande politiker att bilda de slagkraftiga regioner som så väl behövs, säger BoPer Larsson, projektledare, utifrån SKL:s senaste sammanställning av läget i regionfrågan.

- Flera viktiga beslut väntas i november-december 2011 och det är ännu för tidigt att säga hur den nya regionkartan kommer att se ut.

Läget från norr till söder

Nedan återger vi en bild av politiska samtal och kommande beslut som berör beslutande organ i regionfrågan, dvs landstings- eller regionfullmäktige, om inte annat anges.

I Västerbotten och Norrbotten pågår diskussioner i de politiska partierna om att bilda en gemensam region. Även några kommuner i norra Västernorrland är intresserade av att ingå.

Västernorrland tog 29 juni ett inriktningsbeslut att bilda region med Jämtland.

Jämtland tar sitt inriktningsbeslut den 15 november. Det pågår ett gemensamt utrednings-arbete för att förbereda en sammanläggning.

I Stockholm står majoriteten för att inte utvidga Stockholms län och inte heller ansöka om att ta över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen.

Dalarna och Gävleborg har tidigare haft målet att bilda region med i första hand Uppsala. Uppsala samt Västmanland, Sörmland och Örebro har sagt nej. Gävleborg diskuterar nu att bilda en egen region. Dalarna avvaktar.

Sörmland, Västmanland och, Örebro har aviserat att man vill ansöka om att bilda en gemensam region. Uppsala vill inte ha någon länsgräns mellan Uppsala, Västmanland och Sörmland, men är i dagsläget inte beredd att ingå i en sådan region.

I Värmland och Västra Götaland fick partierna ta ställning till ett förslag om gemensam region. Det blev ja i Värmland, men nej i Västra Götaland. I augusti konstaterade partiernas gruppledare gemensamt att regionbildning inte var aktuell, men däremot fördjupat samarbete.

Skåne bjöd in Kronoberg, Blekinge och Kalmar för att diskutera. 13 september kom de överens om att före årsskiftet låta fullmäktigeförsamlingarna ta ställning till en av-siktsförklaring att bilda en ny gemensam region senast 2019. Några kommuner i norra Kalmar vill hellre tillhöra en nordligare region.

Östergötland har ett tidigare beslut att man vill bilda en region tillsammans med Kalmar, Jönköping och Sörmland. Bristande intresse från Jönköping och Sörmland och Kalmars orientering söderut har dock gjort att en regionbildning tillsammans med Sörmland, Väst-manland och Örebro diskuterats. Jönköpings nya öppenhet inför en större region från 2019 har åter ändrat förutsättningarna. Östergötland förväntas inom kort fatta beslut om vilket alternativ man tänker satsa på.

I Jönköping har en majoritet önskat en egen region. Av länets kommuner sympatiserar sju, medan fem förordar en större region. En parlamentarisk kommitté som berett frågan föreslår en egen region från 2015. Samtidigt ska samarbete med grannlänen utökas. Man öppnar för en regionförstoring från 2018.

Beslut närmaste tiden

 • Jämtland, 15 november: Behandlar förslag att bilda gemensam region med Väs-ternorrland från 2015.
 • Östergötland, 16 november: Avser att ta ställning till regionalternativ.
 • Jönköping, 22 november: Tar ställning till att ansöka om att bilda en egen region från 2015.
 • Skåne, Blekinge, Kronoberg 28-29 november, Kalmar 21 december: Tar ställning till avsiktsförklaring om att bilda en gemensam region senast från 2019.
 • Sörmland, Västmanland och Örebro: Förbereder beslut i januari 2012 om att ansöka om att bilda en gemensam region från 2015.
 • Gävleborg: Förbereder beslut om att ansöka om att bilda en egen region från 2015.
 • Västerbotten och Norrbotten: Diskuterar bildandet av en gemensam region.

Om samtliga aktuella förslag skulle leda till beslut får vi en regional indelning av Sverige i 13 regioner och landsting, varav:

 • Fem stora regioner, med cirka tre fjärdedelar av landets befolkning.
 • Två norrlandsregioner, stora till ytan.
 • Sex mindre regioner, som tillsammans rymmer drygt 15 procent av befolkningen.

Ett sådant utfall skiljer sig radikalt från Ansvarskommitténs förslag om 6-9 någorlunda jämnstora regioner.

Läs mer på SKLs webbplats

Dela med andra:

 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • E-post

Aktuellt