Regional utveckling får inte drivas landstingsbyråkratiskt

Norrstyrelsens arbetsgrupper för infrastruktur och klimat, miljö och energi besökte Region Skåne den 2-4 juni 2009 för att ta del av hur man arbetar i en etablerad region, och få tips och idéer i det förberedande arbetet med Region Norrland. 

De blev mycket väl mottagna och fick ta del av en och en halv dags fullspäckat program om bland annat regional utveckling, Skånetrafiken, infrastruktur, interregionalt samarbete, utvecklingsprocesser och miljöstrategier. 

2009-06-02-04 studieresatillskane
Jan-Erik Engman, Kjell Åström, Eugen Karlsson, Lars Sandström, Maria Öberg,
Stig Eriksson, Anders Rönnqvist och Dan Olsson.

Region Skåne hade dessutom ordnat ett besök i den spektakulära byggnaden och landmärket Turning Torso, och en guidad tur i Malmö från ett samhällsplaneringsperspektiv. 

Visionen är ett livskraftigt och långsiktigt Skåne med ökad tillväxt, stärkt attraktionskraft, ökad bärkraft och förbättrad balans. De fem största utmaningarna är Kunskapen, Delaktigheten, Klimatet och miljön, Tillgängligheten och Öresundsintegrationen.

 Några synpunkter från Skåne:
” Regional utveckling får inte drivas landstingsbyråkratiskt. Vi har stort fokus på operativ verksamhet”, Mats Persson(fp), regionråd Skåne ” Folk skulle säga att kollektivtrafiken är det bästa med Region Skåne”, Mats Persson(fp), regionråd Skåne”Satsa alltid där förutsättningarna är bäst – den goda cirkeln”, Gunnar Davidsson, utvecklingschef Skånetrafiken.

 Några reflexioner från Norrland:
” Otroligt hög kvalitet på den information som gavs. Infrastrukturen är lika viktig för oss för att regionen ska fungera”, Dan Olsson ( c), Örnsköldsvik” Bra struktur på det regionala arbetet, fokus på få tillväxtskapande strategier”, Eugen Karlsson (kd), Luleå” En utvecklad infrastruktur är ett måste”, Kjell Åström(sjvp), Boden ” När den formella strukturen med en region lagt sig vaknar kreativiteten och man ser över gränserna och möjligheterna. Det gäller bara att klokt balansera mellan regionen och de enskilda kommunernas intressen”, Anders Rönnqvist (m), Haparanda” Fler politiker borde få en sådan här information om hur en region arbetar”, Stig Eriksson (v), Gällivare” Mycket intressant och givande. Information med många aspekter och både från regionen och kommunförbundet”, Jan-Erik Engman (mp), Skellefteå 

 Deltagare:
Dan Olsson (c), ordförande energigruppen
Jan-Erik Engman (mp), energigruppen
Kjell Åström (sjvp), infrastrukturgruppen
Anders Rönnqvist (m), infrastrukturgruppen
Eugen Karlsson (kd), infrastrukturgruppen
Stig Eriksson (v), infrastrukturgruppen 

Lars Sandström, huvudsekreterare energigruppen
Maria Öberg, huvudsekreterare infrastrukturgruppen

Program för studieresan (word)

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt