Region Norrland får stöd av statlig utredning

I utredningen om bildandet av regionkommuner i norra Sverige jämförs alternativa geografier utifrån olika kriterier (befolkning, demokrati, regionalutveckling och funktionalitet, verksamhet och ekonomi). Norrstyrelsens ansökan om att bilda Region Norrland bestående av Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland uppfyller samtliga kriterier mycket väl. Region MittSverige (Jämtlands läns landsting samt Sundsvall och Ånge) uppfyller däremot inte kriterierna.  

 - Det är ett gediget arbete som svarar på många frågor som funnits i debatten, säger Kent Ögren, (S), Norrstyrelsens ordförande. Utredningen i sin helhet är en bekräftelse på att Region Norrland behövs. På en rad punkter visar utredningen att en regionbildning gör det möjligt att erbjuda norrlänningarna ännu bättre välfärd i framtiden.  

Enigheten är stor ibland Norrstyrelsens politiker om att utredningen ger stöd för Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands gemensamma ansökningar. I likhet med utredningen ser man fördelarna med att bilda en region med alla de fyra norrlandstingen, men menar att det i första hand är en fråga för Jämtland att ta ställning till.  

- Vi samarbetar redan idag inom sjukvård, kultur, kollektivtrafik och europafrågor. Utredningen visar på vikten av en regionbildning för att bli ännu starkare och hävda Norrland gentemot omvärlden, säger Erik Sedig, (KD). 

- Med utredningen som underlag är centerpartiet i de tre länen beredda att bilda region 2011, säger Camilla Hansen (C). 

- Region Norrland skapar nya möjligheter och ger bättre resurser för den regionala utvecklingen. Det ger också möjligheter till en sammanhållen syn och gemensamma satsningar på infrastrukturen, säger Erik Bergkvist, (S).  

- Med region norrland stärks demokratin genom att ansvar och beslut som idag ligger på staten flyttas över till regionen. Utredningen visar att vi norrlänningar har alla möjligheter att med nya arbetsformer stå bättre rustade inför framtiden, säger Håkan Lindh, (FP)

 - Rapporten visar på vikten av att hålla samman Västernorrland, något som vi stöder i vår ansökan om att bilda Region Norrland, säger Ewa Söderberg, (S).  

Nu kommer Norrstyrelsen att arbeta vidare med att avge sitt yttrande över utredningen. 

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt