Region Norrland – en framgångsrik och attraktiv del av Europa och världen

Den 22 oktober hölls visionsseminarium för Norrstyrelsens arbetsgrupp för internationellt engagemang i Umeå. Håkan Gilmark, arbetsgruppens ordförande, inledde seminariet och bjöd in deltagarna i seminariet att medverka i dagens diskussioner om framtida vision och mål för Region Norrlands framtida internationella engagemang.

2009-10-22Håkan Gilmark
Håkan Gilmark

Kurt-Åke Hammarstedt presenterade hela Norrstyrelsens arbete. -Regionfrågan handlar om att flytta besluten närmare medborgare dvs. ett ökat självstyre och handlingskraft, delaktighet, effektivisering och konkurrenskraft, menade Kurt-Åke Hammarstedt.

2009-10-22Kurt-Åke Hammarstedt
Kurt-Åke Hammarstedt

Gustav Malmqvist, huvudsekreterare i arbetsgruppen presenterade arbetsgruppens arbete och förslag på vision och mål. Kartläggningen inför mål och visionsarbetet omfattar hela regionens samlade arbete inom områdena: EU-bevakning och påverkan, internationella organisationer, nätverk och samarbeten, internationella strategier och program, finansieringsmöjligheter, globalisering – hot och möjlighet, organisation, ansvarsfördelning, ekonomi och personal. 

2009-10-22Gustav Malmqvist
Gustav Malmqvist

Linda Berg, forskare på Centrum för Europaforskning och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet höll ett föredrag om den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocess.  

Linda Berg inledde med att beskriva hur samhällsstyret utvecklats i Europa som en följd av EU, utvecklingen av närhetsprincipen och breddandet av dialog i samhället med olika aktörer, dvs. flernivåstyre. Flernivåstyre innebär att ansvaret delas mellan de olika berörda myndigheterna och aktörerna. Flernivåstyre är en dynamisk process med en såväl horisontell som vertikal dimension. Den vertikala där exempelvis kommuner för dialog med EU (vertikal) eller när regioner för dialog med universitet eller en social rörelse (horisontell).  

Det främjar att förvaltningar på olika nivåer deltar i utformning av politiken och främjar en gemensam tillämpning av beslut och genomförande. Flernivåstyre, i motsats till federalt styre, handlar om utbyte och kontakter som tar oväntade vägar och påverkan sker åt alla håll.  

Därefter redogjorde Linda om den subnationella nivåns deltagande i EU:s beslutsprocess. 

Linda Berg
Linda Berg

 

- Det finns tre huvudsakliga motiv till varför kommuner och regioner vill vara europeiskt aktiva, beskrev Linda Berg som studerat regioner och kommuner i EU och hur de agerar och varför.  

 - Ekonomiska motiv (tex. EU-projekt, nya marknader, ny teknik, investeringar etc), kulturella motiv (tex. skydd för minoritetsspråk och kultur och vill ha skydd från nationen, dvs. sin majoritetsstat) och politiska motiv (tex. påverka beslut, stärkt politiks legitimitet), menade Linda Berg.  Seminariet avslutades med paneldebatt och en diskussion om hur vi arbetat internationellt i de olika länen och hur vi förändrat vårt arbete förändrats sedan inträdet i den Europeiska Unionen. Vidare diskuterades hur en framtida Region Norrland borde arbeta med ett internationellt engagemang.

Ulf Johansson, Sweco Eurofutures berättade om gränsöverskridande mervärde – varför ska Norrland samarbeta internationellt?  

Gränsöverskridande utvecklingsarbete - ger det ett mervärde och i så fall vad? 

Svaret, enligt Ulf Johansson är att gränsöverskridande utvecklingsarbete är en utmaning och chans! Gränsöverskridande mervärde ger effektivare problemlösning, man undviker ”dubbelarbete”, minskar gränsregionernas isolering och bidra till integration. Vad gäller mervärde så kan man se det som ett mervärde för alla länder involverad, mervärde för alla deltagare eller/och mervärde för en.  

Därefter kommer frågan på hur vi ser mervärdet. Hur stor får fördröjningen vara innan mervärdet uppstår? När ska man mäta? Det är inte alltid så bra och mäta direkt efter ett projektsamarbetets slut. 

- EU växer, blir större och mera komplicerat och därmed växer även administrativ överbyggnad, kulturella olikheter osv. men det är fortfarande projekten som gör skillnad, menade Ulf Johansson. - Varför? Jo, för att observera och lära, delta och synas och påverka, menade Ulf Johansson.

 

Presentationer (pdf)

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt