Regeringen säger nej till Norrbotten, Västernorrland och Västmanland

I en debattartikel i Dagens Nyheter meddelar civil- och bostadsminister Stefan Attefall regeringens inställning i regionfrågan. Regeringen säger nej till Norrbotten, Västernorrland och Västmanlands ansökningar att överta det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna.

Regeringen kommer att säga ja till regioner som tidigare bildat ett kommunalt samverkansorgan och därmed redan tagit över delar av Länsstyrelsens ansvarsområden.  Det innebär att landstingen i Jönköping, Örebro, Gävleborg, Kronoberg, Östergötland och Jämtland blir regioner.

– Detta skapar en regional obalans i landet, säger landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren. Idag har de svenska länen inte samma förutsättningar att bedriva regionalt utvecklingsarbete. Samtidigt ser vi att fler frågor regionaliseras, exempelvis ett ökat ansvar för infrastruktur och tågtrafik för den folkvalda regionala nivån.

Bakom ansökan om Region Norrbotten stod länets samtliga 14 kommuner och alla partier så när som på moderaterna.

– Min övertygelse är att lokala och regionala angelägenheter bäst hanteras av lokala respektive regionala politiker, säger Kent Ögren. Medborgarna ska kunna ställa någon till svars i politiska frågor som rör länets utveckling där intressen vägs mot varandra, mål sätts, prioriteringar förs och resurser fördelas.

Landstinget har ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret från 1 januari 2015. Den regionala utvecklingen blir mer effektiv och legitimiteten stärks då det förenas med beskattningsmöjligheter. Genom att bilda en regionkommun flyttas rätten att besluta i viktiga utvecklingsfrågor från staten till regionerna. Medborgarnas inflytande över vardagens frågor stärks och därmed kan demokratin fördjupas och utvecklas. Kommunernas beslutsrätt berörs inte.

Debattartikel i DN 2013-09-24

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt