Regeringen ritar regionkartan

Regeringens beslut att ge den särskilde utredaren Mats Sjöstrand i uppdrag att rita den svenska regionkartan hälsas med tillfredsställelse av Kent Ögren, landstingsråd i Norrbotten och Norrstyrelsens ordförande.

- Det här innebär att regeringen satt punkt för diskussionen om det ska bli regioner eller ej. Nu återstår bara frågan om när och vilka gränser de svenska regionerna ska ha. 

Kent Ögren delar Mats Odells syn, att underifrånperspektivet syns i de många ansökningar som regeringen fått och att det är nu dags att ta nästa steg för att åstadkomma en samlad lösning för hela landet. 

- Alla delar av landet måste ges lika förutsättningar. Redan idag ser vi hur regionerna i Skåne och Västra Götaland kan prata för de egna medborgarna på ett mycket starkare och effektivare sätt än vi som för norrlänningarnas talan. 

Beslutet innebär ett tilläggsuppdrag till den s k Översynsutredningen, som gör en översyn av den statliga regionala förvaltningen och bl.a kommer att förslag på hur den statliga regionala förvaltningen kan bli mer samordnad och ändamålsenlig. Med Kammarkollegiets yttrande om regionkommuner i Norrland och Svealand som grund, ska utredaren nu också pröva om det är möjligt att finna en ny gränsdragning som uppfyller indelningslagens krav, dels för Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands läns landsting, dels för Uppsala, Dalarnas och Gävleborgs läns landsting. Utredaren ska även ta ställning till eventuella önskemål från berörda kommuner om länsbyte. 

Kammarkollegiet anger i sitt yttrande att en landstingssammanläggning för Norrland (ansökningarna från Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands läns landsting) kan medföra positiva effekter för landstingens verksamhet inom t.ex. hälso- och sjukvård, kommunikationer, kultur och framför allt inom regionalt utvecklingsarbete. De tre norrlandstingens ansökningar överensstämmer sannolikt med en framtida indelning i arbetsmarknadsregioner medan det är mer osäkert när det gäller Jämtlands ansökan.

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt