Regeringen öppnar för nya regioner

Alliansregeringen enig i regionfrågan: Nuvarande regionförsök permanentas. Halland och Gotland omvandlas till regionkommuner. Nya ansökningar efter valet. Sverige kommer framöver att ha tre politiskt beslutsfattande nivåer med beskattningsrätt: stat, regionkommuner och primärkommuner. Maktfördelningen mellan stat och region ska vara den som redan nu gäller för regionförsöken i Skåne och Västra Götaland, som kommer att permanentas. Vidare kommer ansökningarna från Halland och Gotland om att bilda regionkommuner att beviljas. Vid förändringar som påverkar medborgarna så tydligt måste noggrannhet sättas före snabbhet. Därför kommer det inte att bli några ytterligare regionbildningar före valet. Det skriver alliansens fyra partiledare statsminister Fredrik Reinfeldt, näringsminister Maud Olofsson, utbildningsminister Jan Björklund och socialminister Göran Hägglund.

Läs mer på DN Debatt

Regeringens presskonferens om regionfrågan onsdagen den 28 januari kl 11.15. Pressmeddelande. Webbutsändning.

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt