Rapport om regionkommuner: Sammanhållet Norrland bästa lösningen

Nu finns de konsultrapporter som Kammarkollegiet beställt om regionkommuner för Norrland och Svealand. De går nu ut på remiss till de landsting, kommuner och länsstyrelser som berörs. Senast den 2 oktober vill Kammarkollegiet ha deras synpunkter. Svarstiden är extremt kort vilket beror på att de som ansökt om ändrad indelning begärt en skyndsam handläggning. 

 Norrstyrelsen får stöd för sin ansökan 
Även Norrstyrelsen kommer att yttra sig över rapporten. Vid dagens sammanträde med Norrstyrelsens arbetsutskott sker en första diskussion. 

- Vi som arbetar för ett sammanhållet Norrland får stöd av rapporten, säger Norrstyrelsens ordförande Kent Ögren. Konsulternas slutsatser stöder vår ansökan.  

I rapporten vägs konsekvenserna av att bilda regionkommuner med de kriterier som Ansvarskommittén ställt upp. En regionbildning med alla fyra norrlandslän uppfyller samtliga kriterier, liksom en Region Norrland bestående av Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Alla andra alternativ medför att kriterierna inte uppfylls på eller annat sätt. 

Norrstyrelsen kommer att ha en presskonferens senare under dagen och kommer då att utveckla synpunkterna ytterligare. 

 Kammarkollegiets yttrande till regeringen kommer senare 
Förutsättningarna för en ändrad landstingsindelning är angivna i den så kallade indelningslagen. Enligt lagen krävs det bland annat att ändringen kan antas medföra bestående fördel för berörda landsting eller att ändringen kan antas leda till andra fördelar från allmän synpunkt. Särskilt viktigt är hur en indelningsändring påverkar arbetsmarknad, kollektivtrafik och annan infrastruktur, sjukvårdens organisering men också hur övrig samhällservice och kultur påverkas.  

Eftersom syftet med de begärda ändringarna är att bilda regionkommuner måste konsekvenserna av en landstingsindelning vägas mot de kriterier som Ansvarskommittén ställt upp. 

Kammarkollegiet kommer senare i höst att lämna över ärendet till regeringen med ett eget yttrande, grundat på faktaunderlaget i rapporterna och de synpunkter som kommer in.  

- Rapporten talar så tydligt för vår sak att jag har svårt att se var de eventuella motståndarna i regeringen ska finna argument för att skjuta frågan på framtiden, säger Camilla Hansen, norrbottnisk centerpartist vid dagens Norrstyrelsesammanträde. 

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt