Öppna möten fortsätter

Öppna mötena i  Västerbotten om regionfrågan fortsätter och planeras till Norrbotten efterhand.
Efter Kammarkollegiets yttrande som avstyrker regionstart 2011 är ändå regionfrågan aktuell.
Det kommer att bli regioner, även om vi inte vet när och hur gränserna blir.
Just dialogen med medborgarna om regionfrågan framhålls som angelägen. Det sätt som de öppna mötena genomförs på gör tidsaspekten mindre viktig. Mötena blir en principiell diskussion om regionaliseringen och frågorna från allmänheten brukar uppta ungefär en timme.
Läs mer om Öppna möten

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt