Ökad tillväxt med större regioner

En enig panel med företrädare från stat, region, kommun och näringsliv konstaterade att tillväxten gynnas av större regioner. En aktiv och påläst publik bidrog till den spännande diskussionen under SKL:s fullsatta seminarium om regionernas betydelse för tillväxten.
     
Håkan Sörman inledde seminariet med en kort beskrivning av de senaste årens diskussioner kring regionfrågan. Han frågade om inte en stor möjlighet till ökad tillväxt går till spillo om vi inte får till regionbildningar i hela landet. En fråga som hela den inbjudna panelen svarade jakande på.

Kristina Alsér
, landshövding i Kronobergs län konstaterade att det nu är dags att gå från ord till handling.

– Vi har pratat om detta i 40 år. Nu är det hög tid att vi kommer till skott. Titta på Region Skåne och Västra Götalandsregionen. De hade en helt annan styrka under den ekonomiska krisen än många andra delar av landet. 

– Kommunen är för liten och staten är för stor. Regionen har större förståelse för vad som är bäst för just den delen av landet än vad man har i Stockholm, sade Johan Trouvé från Västsvenska handelskammaren.

Flera paneldeltagare lyfte regionernas stora betydelse för utveckling och tillväxt.

Lennart Gabrielsson från SKL:s styrelse frågade retoriskt: Om tillväxten i Skåne och Västra Götaland blivit bättre med regioner varför skulle inte den metoden också funka i resten av landet? Om det inte går bra för Sverige flyttar entreprenörer och företag till andra länder. Därför är det viktigt att vi får tillväxt i hela landet.

Johan Trouvé poängterade att ett skäl till att skapa nya regioner är att hitta nya tillväxtnav och bygga kring dem. Om Göteborg växer så växer Skövde och då växer också Tibro. Det hänger ihop.

– Varför tar motorvägen mellan Stockholm och Göteborg slut i Laxå? Tidigare fanns en oenighet inom regionen. Det är det som det hela handlar om. Att ta ett större grepp och kunna sätta sig ner tillsammans och ta ett större ansvar för hela regionen, sade Gert Inge Andersson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.

På frågan om det fanns ett motstånd bland medborgarna i regionfrågan sade Mats Svegfors, som tidigare varit ordförande i Ansvarskommittén, att han på sina resor nästan inte mött något motstånd på gräsrotsnivå.

– Om det finns en politisk enighet ar det lätt att genomföra reformer. Folk har i allmänhet stort förtroende för sina politiker, konstaterade Mats Svegfors.

– Politiken har dock inte varit tillräckligt bra på att förklara vinsterna med en regionbildning utifrån ett individperspektiv, att vården blir bättre till exempel, sade Lennart Gabrielsson.

– Viktigt att besluten om att bilda regioner landar hos medborgarna så att de förstår varför vi har en region, inflikade Johan Trouvé.

Seminariet avslutades med en mängd intressanta frågor och kommentarer från publiken. Bland annat uppmanades alla närvarande att sluta prata om regionfrågan som om den var ointressant för den breda allmänheten.

– Regionfrågan har en stor betydelse för befolkningen!

Läs skriften Ökad tillväxt med större regioner (pdf)

Mer om SKL:s arbete med regionfrågan

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt