Nya regler för landstingssammanläggningar

Utredningen om översyn av statlig regional förvaltning som leds av förre generaldirektören för Skatteverket, Mats Sjöstrand, överlämnade i dagarna sitt första delbetänkande, Sammanläggningar av landsting – övergångsstyre och utjämning (SOU 2010:77), till statsrådet Stefan Attefall. En ny lagstiftning föreslås för att underlätta för kommuner och landsting att komma överens om ekonomiska frågor när nya landsting ska bildas.

 

 

I dag finns ingen lagstiftning för övergångsstyre och utjämning vid bildandet av nya landsting. När landstingen i Skåne och Västra Götalands län bildades antog riksdagen särskilda tillfälliga lagar för dessa landsting. Utredningens förslag till permanent lagstiftning beskriver hur kommuner och landsting ska komma överens om hur effekter av en enhetlig landstingsskattesats och verksamhetsöverföringar ska regleras ekonomiskt. Det betyder att lokala och regionala initiativ om en ändrad landstingsindelning kan tas utifrån en tydligare grund.

 

Bidrag till varandra

Lagförslagen innebär att ett nytt landsting får lämna bidrag till kommunerna i landstinget för att motverka att landstingsbildningen leder till höjd kommunalskatt. Dessutom får kommunerna i ett nybildat landsting lämna bidrag till varandra för att utjämna de kostnadseffekter som följer av en ändrad uppgiftsfördelning mellan landstinget och kommunerna. Bidragen får bara lämnas under en övergångsperiod.


Ritar regionkartan
 
I det fortsatta arbetet har utredningen till uppdrag att pröva om det är möjligt att finna en lämplig geografisk gränsdragning för ändrad landstingsindelning i Norrland respektive Svealand - d v s dels för Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands läns landsting, dels för Uppsala, Dalarnas och Gävleborgs läns landsting. Utredaren ska även ta ställning till eventuella önskemål från berörda kommuner om länsbyte.

Statens regionala förvaltning 
Utredningen ska dessutom se över den statliga regionala förvaltningen och föreslå hur denna kan bli tydligare och mer samordnad. Det innebär bl a att lämna förslag till nya länsgränser. I slutet av 2012 presenteras förslaget.

Läs delbetänkandet Sammanläggningar av landsting - övergångsstyre och utjämning, SOU 2010:77 pdf

 

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt