Norrstyrelsens framtid och regionfrågan ska diskuteras i partierna

Vid Norrstyrelsens sammanträde den 15 december diskuterades de besked som lämnades från SKL och regeringen vid förra veckans konferens om regionfrågan som arrangerade av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Landstingsstyrelsen i Västerbottens läns landsting har gett sina ledamöter i Norrstyrelsen i uppdrag att verka för Norrstyrelsens nedläggning. Uppdraget diskuterades vid dagens sammanträde och ytterst är det en uppgift för respektive parti att ta ställning till. Norrstyrelsen beslutade därför att uppdraget går till partiföreträdarna att inom två månader ta ställning till frågan om Norrstyrelsens framtid och regionfrågan. Frågan återkommer till Norrstyrelsen vid nästa sammanträde för att slutligt avgöras vid föreningsstämman i mars.

För mer information kontakta:

Kent Ögren (S), Norrstyrelsens ordförande, telefon 070-528 71 92 

Hans Hedlund (C), Norrstyrelsens 1:a vice ordförande, telefon 070-285 16 17.

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt