Norrstyrelsen vill ha klartecken för att bilda region

Vi är väl förberedda för att bilda Region Norrland 1 januari 2011. Det är en av Norrstyrelsens slutsatser i yttrandet över kammarkollegiets rapport ”Regionkommuner i Norra Sverige”.

Norrstyrelsen delar också bedömningen att ett alternativ med alla fyra länen är att föredra. Men även en tre läns lösning, Landstinget Västernorrland, Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns landsting, uppfyller alla kriterier och skulle, som framgår av rapporten, erbjuda stora vinster för norra Sverige, jämfört med dagens samhällsorganisation.
- Det viktiga nu är att regeringen lämnar besked. Vi behöver ett enat och starkt Norrland och därför är det av stor vikt att denna process fullföljs. Mycket tid och energi har redan lagts ned på förberedelsearbetet, en investering som riskerar att gå förlorad om processen hejdas, säger Kent Ögren (S), Norrstyrelsens ordförande.

 

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt