Norrstyrelsen öppnar för dialog och delaktighet

Norrstyrelsens styrelse har tidigare utsett tre (Infrastruktur, Kultur och Trafik) av de politiska arbetsgrupper som ska förbereda bildandet av den nya norrlandsregionen. Vid sammanträdet den 13 oktober i Luleå utsågs ytterligare fem: Miljö och energi, Turism, Näringsliv och innovationer, Internationellt samarbete samt Forskning och högre utbildning.

Politiskt fotarbete viktigt i början 

Den första fasen i gruppernas arbete handlar om kartläggning och kunskapsuppbyggnad inom de olika områdena. I ett andra steg kommer man att diskutera vision och mål för verksamheterna för att slutligen - tidigast hösten 2009 - ge förslag till vilken inriktning verksamheterna i den nya regionen ska ha.

- Det är viktigt att grupperna gör ett ordentlig politiskt fotarbete i början, säger ordföranden Kent Ögren (s). Vi måste lägga mycket kraft på att få nya intryck och lära av andra. Det är viktigt att grupperna tidigt öppnar för dialoger av olika slag för att få idéer och skapa delaktighet.

Till stöd för arbetet får grupperna varsin huvudsekreterare, som till sig kommer att knyta olika tjänstemannagrupperingar efter behov.

Seminarium om hälso- och sjukvårdsgruppernas arbete 

Hur arbetet inom hälso- och sjukvården ska organiseras är ännu inte klart. Det kommer att diskuteras vid ett särskilt seminarium med Norrstyrelsens styrelse och ett antal sakkunniga inom hälso- och sjukvården.

- Vi kommer att diskutera hur vi ska diskutera hälso- och sjukvården, säger Hans Hedlund, Norrstyrelsens 1:e vice ordförande. Det är en stor och viktig fråga och vi vill säkerställa att vi först och främst pratar om den i politiska termer och inte fastnar i organisationsrutor och byggnader.

Långsiktigt hållbara lösningar viktiga

Antalet arbetsgrupper beräknas bli närmare 20 stycken, men styrelsens 2:e vice ordförande, Elvy Söderström (s) menar att det är väl använd tid och nödvändigt för att skapa delaktighet och lägga grunden för lösningar som skapar inomregional balans.

- Norrlänningarna ska även i fortsättningen ha en välfärd som håller hög kvalitet, trots gleshet och långa avstånd. Då måste vi bli starkare så att vi kan möta även framtidens utmaningar och hitta kloka lösningar som passar de speciella förutsättningar som råder i Norrland. 

Ytterligare upplysningar:

Kent Ögren, 070-528 71 92
Hans Hedlund, 070-285 16 17
Elvy Söderström, 070-558 81 57

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt