Norrstyrelsen fortsätter sitt arbete med sikte på regionbildning 2011

Det blir regionkommuner i Sverige. Kammarkollegiet utreder nu i snabbt tempo landstingens ansökningar så att regeringen kan fatta beslut redan 2009. Därför beslutade idag Norrstyrelsen att intensifiera sitt förberedelsearbete inför ett bildande av Region Norrland till 2011. 

 - Vi har en plan för arbetet och hittills har alla aktiviteter i planen i allt väsentligt genomförts. Vi har ännu inte tappat någon tid och förberedelsearbetet fortsätter nu med full kraft. Vi ska också fortsätta Norrstyrelsens arbete med vision och mål för region Norrland, säger Kent Ögren (S), ordförande i Norrstyrelsen.

 - Vi har inte tid att sitta och vänta. Vi folkvalda här i Norrland måste vara offensiva och redan nu ta tag i de problem och utmaningar vi står inför vad det gäller tillgänglighet, kvalité och ekonomi i vården, regional utveckling och annan samhällsservice. En regionbildning i Norrland med start 2011 skulle bland annat innebära att vi kan rationalisera administrationen. Pengar som då kan föras till sjukvården, säger Ewa Söderberg (S), landstingsråd i Västernorrland. 

- Nu går vi vidare med arbetet att se över den politiska styrningen och organisation. Det handlar om att organisera det politiska arbetet så att det säkerställer att vi politiker kommer ännu närmare befolkningen, säger Hans Hedlund (C), vice ordförande i Norrstyrelsen.  

150 kommun- och landstingspolitiker från alla partier och från hela regionen är involverade i förberedelsearbetet och deras arbete har hittills resulterat i 18 rapporter. 

 - Det är ett viktigt arbete som sker i styrgrupperna, säger Håkan Gilmark (M), ordförande för det internationella arbetet. Vi måste beskriva vad regionen innebär i relation till Sverige och Europa, bl a hur vi tydligare kan göra gemensam sak och positionera oss såväl nationellt som inom EU. 

Gruppernas kartläggningar av de olika regionala utvecklingsuppgifterna och hälso- och sjukvården sprids via Norrstyrelsens webbplats, /, och används i den fortsatta processen mot en regionkommun.   

- Vår ambition är att arbeta närmare norrlänningarna själva, att göra oss starkare gentemot omvärlden och att använda våra gemensamma resurser ännu smartare än tidigare. Vi kommer att kunna nyttja fördelarna i en stor organisation, samtidigt som det är just storleken som gör det möjligt att organisera verksamheten småskaligt och samtidigt bidra till inomregional balans, säger Levi Bergström (S), landstingsråd i Västerbotten.  

För mer information kontakta: 

Kent Ögren (S), ordförande för Norrstyrelsen, telefon: 070-528 71 92
Hans Hedlund (C), vice ordförande, telefon: 070-285 16 17
Jan-Åke Björklund, projektledare, telefon: 070-750 67 77

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt