Norrstyrelsen avvaktar besked

Vid styrelsesammanträdet 14 mars 2011 i Norrstyrelsen beslutade, en oenig styrelse, att föreslå föreningsstämman i april månad att behålla föreningen som organisation men att lägga verksamheten i malpåse i avvaktan på att staten bestämmer regiongränserna i norr. Västerbottens läns landstings beslut att lämna Norrstyrelsen efter föreningsstämman i april står också kvar.

- Jag tycker att det här var den bästa lösningen för Norrstyrelsen. När staten väl har bestämt hur regiongränserna ska se ut i norr har vi en organisation som kan börja arbeta igen, förklarar Norrstyrelsens ordförande, landstingsrådet Kent Ögren (S), Luleå.

– Det viktigaste för oss är nu att vi kan hitta former för att diskutera hur vi kan skapa en 4-länslösning, Genom att lämna Norrstyrelsen underlättar vi ett sådant arbete, förklarar landstingsrådet Peter Olofsson (S), Umeå.

Norrstyrelsen är den ideella förening som arbetar för att förbereda bildandet av Region Norrland. Medlemmar i föreningen är Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland, Region Västerbotten samt Kommunförbundet Norrbotten.

Vid sammanträdet i Umeå 14 mars, har Norrstyrelsens styrelse förberett de ärenden som ska behandlas på föreningsstämman den 5 april.

Ett av de ärenden som behandlades på sammanträdet var förslaget till årsredovisning för 2010. I årsredovisningens slutord för 2010 konstaterar Norrstyrelsens styrelse att ”man nu har genomfört allt det förberedelsearbete som så här långt rimligen kan göras inför en regionbildning. Nu återstår regeringens beslut om tidpunkt och gränser. När detta är klart finns förberedelserna, och startsträckan för en regionbildning kan bli kort”.

Brev till regeringen
Men det stora diskussionsärendet på dagens styrelsesammanträde var förslaget från Västerbottens läns landsting om att lägga ner Norrstyrelsen.

Bakgrunden till förslaget är att Västerbottens läns landsting anser att en region i Norrland ska omfatta de fyra nordligaste landstingen. Men det är en uppfattning som, för närvarande, inte delas av Jämtlands läns landsting och då anser Västerbottens läns landsting också att det saknas förutsättningar för, att inom ramen för Norrstyrelsen, verka för en sådan region.

Styrelsens beslut att föreslå stämman att behålla Norrstyrelsen som organisation men att lägga verksamheten i malpåse togs efter en lång diskussion. Beslutet föregicks av en votering som slutade med att 8 ledamöter röstade för att behålla Norrstyrelsen, 5 röstade för att helt lägga ner Norrstyrelsen och tre styrelseledamöter avstod från att rösta.

Norrstyrelsens föreningsstämma äger rum tisdagen den 5 april. Stämman genomförs som ett videokonferenssammanträde eftersom antalet ombud endast uppgår till sex personer – ett ombud från var och en av föreningens medlemmar.

Om inte föreningsstämman den 5 april går med på nedläggningsförslaget kommer Västerbottens läns landsting att lämna Norrstyrelsen. Och då kommer Västerbottens läns landsting också meddela regeringen att man tar tillbaka sin ansökan från 2008 om att få vara med och bilda en större norrländsk region. De förutsättningar som gällde 2008, finns inte längre, enligt landstinget.

Mer information om styrelsebeslutet 14 mars lämnas av
  • Kent Ögren (S), Luleå (ordförande i Norrstyrelsen), 070-528 71 92
  • Peter Olofsson (S), Umeå (landstingsstyrelsens ordförande i Västerbotten), 070-250 05 41.

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt