Landstingen vill ha klartecken att bilda region 1 januari 2011

Landstingsfullmäktige i Västernorrland, landstingsstyrelsen i Norrbotten, landstingsfullmäktige i Västerbotten och region Västerbotten har nu samtliga yttrat sig över de olika alternativen till regionbildningar i norra Sverige. Alla landstingen och region Västerbotten anser att en region bestående av de fyra nordligaste länen vore det bästa, men en sådan region saknar i dag politisk förankring. Därför förordar samtliga en region bestående av Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland.

Sammantaget konstaterar också samtliga att förutsättningar och kriterier för bildande av regionkommun den 1 januari 2011 uppfylls. Det är av yttersta vikt att denna process fullföljs. Mycket tid och energi har redan lagts ned på förberedelsearbetet, en investering som riskerar att gå förlorad om processen hejdas. En fördröjning av beslut eller - ännu värre - inget besked alls skulle också skapa oro och osäkerhet och riskerar att lägga en död hand över mer långsiktiga beslut. Det har vi inte råd med i en tid när samhällsekonomin ställer stora krav på kraftfulla åtgärder. Därför är det av yttersta vikt att regeringen ger besked i denna fråga senast under december månad 2009. 

Yttrande från Västerbottens läns landsting

Yttrande från Region Västerbotten (pdf)

Yttrande Norrbottens läns landsting (pdf)

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt