Låt Norrland visa vägen

Mer än ett år har gått sedan regeringens regionsamordnare Jan-Åke Björklund lade fram sin rapport. Sedan dess har knappast någon påtaglig aktivitet kännetecknat regeringens agerande i frågan. Man har visserligen – i en debattartikel – uttalat att regioner ska finnas och blidas "underifrån". Dessutom har man beslutat att tillsätta en utredning om statens organisation. I övrigt har inte mycket hänt i regeringskansliet.

Nu finns det dock anledning att bryta tystnaden. I dag presenterar Sweco Eurofutures sin utredning om Norrlands framtida regiondelning. Berörda landsting och kommuner ska tycka till innan det är dags för Kammarkollegiet att säga sitt. Kollegiets yttrande ligger sedan till grund för regeringens beslut i frågan. Tiden börjar bli knapp – före årsskiftet måste regeringen fatta beslut om regionbildningen ska hinnas med före nästa val. Skyndsam hantering krävs. Och det är hög tid att regeringen prioriterar denna fråga. Norrland har varit tidigt ute för att klara av en regionbildning, har förberett sig noga och uppfyller kriteriet på underifrånperspektiv. Sverige behöver slagkraftiga regioner med ansvar för både regional utveckling och hälso- och sjukvård. Om Norrland hittar en bra lösning är det svårt för regeringen att motivera ett nej – eller ett ickebeslut.

Håkan Sörman, VD Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Läs hela veckobrevet från SKL (pdf)

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt