Kent Ögren: Norrland ska fortsätta dialogen med regeringen

Norrstyrelsens ordförande Kent Ögren  ser i huvudsak positivt på det besked i regionfrågan som regeringen gav i en debattartikel i Dagens Nyheter och vid en presskonferens idag. 

- Nu är det klart att vi i framtiden kommer att ha tre direktvalda politiska nivåer med egen beskattningsrätt. Moderaternas önskan om att lägga ner landstingen och förstatliga sjukvården har fått ge vika, liksom tanken på en folkomröstning eller vissa partiers försök att göra det till en valfråga.

- Dessutom permanentas försöken i Skåne och Västra Götaland. Det innebär att regeringen i princip har fastställt ansvarsfördelningen mellan staten och den regionala nivån, fortsätter han. Det tredje viktiga beskedet är att man nu är beredd att anpassa den statliga organisationen efter den regionala.

Kent Ögren kommenterar även regeringens beslut att låta Kammarkollegiet bereda Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands ansökan om att få bilda en samlad norrländsk region i försiktigt positiva ordalag.  

- Det innebär att regeringen vill fortsätta dialogen med oss om att bilda region Norrland. Det enda som hade kunnat göra mig ännu gladare är att de hade sagt ja direkt.

Han tolkar regeringens besked som en fråga om gränsdragning. I och med att Region Mittsverige ansökt om att få bilda en region som utöver Jämtland innehåller kommunerna Sundsvall och Ånge i Västernorrland blir gränsen onaturlig, menar han, och pekar på att regeringen godkänt Halland ansökan.

- Jag tror att regeringen hade sagt ja till en ansökan som hade bestått av alla de fyra nordligaste länen. Nu ska vi se till att ge Kammarkollegiet allt underlag och stöd de behöver för att bereda ansökningarna, avslutar han.

Även Norrstyrelsens projektledare, Jan-Åke Björklund, gör en positiv bedömning av dagens besked:

- Efter nära femtio års utredande har nu en regering fått till en regionreform i Sverige. Jag hoppas att de politiska partierna i Norrland sluter upp kring ett bra genomförande. 

Ytterligare kommentarer:

Kent Ögren, 070-528 71 92.
Jan-Åke Björklund, 070-750 67 77

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt