Kammarkollegiet begär förtydligande

Kammarkollegiet behandlar de ansökningar som kommit till regeringen med anedning av Ansvarskommitténs betänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10).

Nu begär Kammarkollegiet ett förtydligande av ansökningarna vad gäller de geografiska gränsdragningarna. Kammarkollegiet utesluter inte att det kan finnas anledning att utreda alternativa indelningsändringar beroende på hur tänkta gränskommuner ställer sig till de nu förliggande förslagen. Senas den 24 april ska landsting och berörda kommunder yttra sig.

Läs Kammarkollegiets begäran om yttrande (pdf)

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt