Hans Hedlund: Ny gränsdiskussion behövs!

Regeringens  besked är glädjande, säger Hans Hedlund (c) 1:e vice ordförande i Norrstyrelsen, med anledning av regeringens besked i regionfrågan.

- Äntligen slås det fast att det ska finnas en regional nivå med ansvar för hälso- och sjukvård samt regional utveckling och med egen beskattningsrätt! Det innebär att regionaliseringen startat på allvar och inte går att stoppa.

Han tycker också att det är bra att de norrländska ansökningarna skickas till kammarkollegiet för beredning.

- Jag tror dock att bästa sättet att gå vidare är att ta en ny diskussion om geografin och att vi snabbt klargör att de fyra Norrlandstingen är den naturliga geografin, dels för lämpligt invånarantal men framförallt beroende på det djupa samarbete vi redan har idag, avslutar Hans Hedlund.

Ytterligare kommentarer:
Hans Hedlund, 
070-285 16 17 

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt