God välfärd och tillväxt går hand i hand

Runt om i landet pågår samtal om bildandet av större regioner för att bättre möta utmaningar för tillväxt och välfärd. 2011 är ett viktigt år för att hitta en lösning där hela landet bildar regioner till nästa val. SKL anordnar under året ett antal lunchseminarier för att vrida på argumenten och komma ett steg längre.

Lunchseminariet den 23 maj handlade om regionerna och tillväxten. Ett viktigt argument för en regionreform i Sverige är att skapa goda förutsättningar för en positiv regional utveckling och ekonomisk tillväxt. Men på vilket sätt kan större regioner bidra till utveckling och tillväxt? Handlar det ”bara” om stordriftsfördelar och nya organisationsformer? Eller kan ett ökat regionalt politiskt ansvarstagande i sig ha betydelse för regionernas tillväxtförutsättningar?
Kent Johansson fd regionråd Västra Götalandsregionen, Katrien Vanhaverbeke, Västsvenska Handelskammaren och Dan Hjalmarsson, GD Tillväxtanalys gav sin syn på regionens betydelse för tillväxten.

Länk till talarna och efterföljande pandeldebatt:
Inledning
Kent Johansson fd Regionråd
Katrien Vanhaverbeke Västsvenska handelskammaren
Dan Hjalmarsson, GB Tillväxtanalys
Avslutande diskussion

I samband med seminariet kom Sveriges kommuner och landsting med rapporten Sverige behöver fler starka tillväxtregioner där en rad argument för regionfrågan sett ur ett tillväxtperspektiv tillsammans med erfarenheter och resultat av drygt 10 års regionalt självstyre i Skåne och Västra Götaland.

Sverige behöver fler starka tillväxtregioner. Argument och resultat. (pdf)

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt