Fungerande samspel?

Kommunsektorns kontakter med statliga myndigheter

Under våren 2010 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting på uppdrag av ut-redningen om den statliga regionala förvaltningen en enkätstudie för att kartlägga den kommunala sektorns kontakter med statliga myndigheter. Det handlade om att belysa med vilka statliga myndigheter som kommuner och landsting har mest kontakt och om kontakterna upplevs som effektiva och ändamålsenliga. Kartläggningen skulle också belysa i vilka sammanhang som bristen på statlig samordning upplevs som mest påtaglig och i vilka fall det är ett hinder att myndigheterna inte har en regional indelning som överensstämmer med länsindelningen.

Rapporten med enkätresultaten, Kommunsektorns kontakter med statliga myndigheter, gav en på flera sätt fyllig och nyansrik bild av samspelet mellan kommunsektorn och olika statliga myndigheter. Det framgick att en del problemen är relaterade till statens sätt att organisera sig på regional nivå men också att de hade andra orsaker. När rapporten redovisades för utredningen konstaterades därför att det skulle vara värdefullt att kunna ge en fördjupad och mer konkret bild av de upplevda problemen och dess orsaker.

Nu har den fördjupande kartläggningen Fungerande samspel? presenterats. Den har koncentrerats till de myndigheter där kontakterna enligt enkätsvaren fungerade mindre bra. Vidare beskrivs några processer inom regional utveckling - ett område med många aktörer och en roll- och ansvarsfördelning som upplevs otydlig.

Läs SKLs kartläggningar:

Fungerande samspel? - Kommunsektorns kontakter med statliga myndigheter (pdf)

Kommunsektorns kontakter med statliga myndigheter (pdf)

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt