Frågan om en storregion hetare än någonsin förr

Trots Kammarkollegiets avslag är frågan om en norrländsk storregion i allra högsta grad aktuell. Kanske mer än tidigare. Kollegiets beslut kvävde inte elden utan kastade snarare bensin på brasan.

Mona Sahlin, s, Peter Eriksson, mp, och Lars Ohly, v, lovade driva regionbildningen mot ett förverkligande när de utfrågades i samband med Kvalitetsmässan i Göteborg.

Niklas Nordström, tidigare landstingspolitiker i Norrbotten och numera kommunikationsrådgivare på Prime Pr, var på plats. Han följde utfrågningen under seminariet där de tre oppositionsledarna medverkade.      

 - Inom några områden har den rödgröna oppositionen enat sig till tydliga besked inför valet. Regionfrågan är uppenbart en av dessa. Samtliga tre oppositionspartier är beredda att lägga i en högre växel för att bilda större regioner i Sverige, säger Niklas Nordström och fortsätter:      

Tydliga signaler       
- Mitt intryck är att oppositionen ser effektiviseringen av de offentliga systemen som en prioriterad fråga och i det ingår att reformera den regionala nivån i staten och samordningen med landstingen.
       

Han upplevde mycket tydliga signaler på att de ”rödgröna” inte bara bejakar bildandet av en större region i norra Norrland. Enligt honom är också  tanken från oppositionen att driva på bildandet av fler regioner. Alltså inte bara att invänta regionernas besked, utan även stimulera till regionbildningar,      

 -  Oppositionen drar i flera olika trådar för att reformera dagens strukturer inom staten. Notera även S-kongressens beslut att förändra polisens organisation med dagens självständiga länsmyndigheter. Istället vill S ta ett större grepp för att förbättra samordningen och öka effektiviteten inom polisen. Regionfrågan ska sannolikt ses mot bakgrund av den ambitionen.      

Gemensam röst
På mässan fanns även även Elvy Södertröm, s, kommunalråd i Örnsköldsvik.

Hon är en av de drivande krafterna bakom bildandet av en storregion i norra Sverige.

- Vi behöver en gemensam röst om Norrland i framtiden ska ges samma möjligheter som övriga Sverige, säger Söderström, och  gläds över beskedet hon gavs att oppositionsledarna Mona Sahlin, s, Peter Eriksson, mp, och Lars Ohly, v, delar samma tankar och att regionbildningen sades bli en viktig fråga i den kommande valrörelsen.

Efter Kammarkollegiets avslag kände man sig lite tilltufsad. Men nu mobiliserar vi kraft på nytt, kör ännu hårdare och hoppas på ett maktskifte efter riksdagsvalet nästa år, säger Söderström.

”Våga prioritera”

Hon betonar behovet av samarbete.

- Världen förändras och ska vi i Norrland höras så måste vi i framtiden tala med en gemensam röst. När högre politiker och beslutsfattare besöker norra Sverige ska de mötas av en samsyn. Vi kan inte fortsätta diskutera varenda vägstump enskilt.

Genom att tillsammans, över länsgränserna, våga prioritera olika frågor stärks möjligheterna för hela Norrland, enligt Söderström.

- Vi måste ha en samsyn i stora frågor som rör infrastruktur, sjukvård och regional utveckling, betonar hon och påminner om nyttan av norrlandslänens Europaforum och den ideella föreningen Norrtåg.

En länstrafik fler bussar

De är exempel på framgångsrika samarbeten över länsgränserna som konkret gett både strukturfondspengar från EU och Bothniabanan. Liknande exempel finns inom den kulturella sfären.

- När det gäller specialistsjukvården har norrlandslänen tillsammans med Norrlands universitetssjukhus i Umeå enats om arbetsformer som vi alla tror på.

Söderström ger ytterligare ett konkret exempel på fördelarna av en storregion som rör kommunikationerna.

- I stället för att i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland administrerar var sin länstrafik skulle vi kunna ha en gemensam och istället satsa pengarna på fler bussar.

 Olika demokratier

Det finns de som hävdar att en storregion skulle försämra det lokala inflytandet.

- Politiskt kommer en framtida storregion att styras av en representativ demokrati. Den utesluter inte utrymme till nära och lokala beslut. Visst, en norrlandsregion blir stor men tänk då på att Sverige är ännu större.

Söderström vill förtydliga sig.

- Jag bejakar den nationella nivån. Det är inte så att jag vill se ett EU som bara består av regioner. Men jag ser också vad regionerna som bildats i Sverige har för betydelse.

På kvalitetsmässan i Göteborg blev den uppenbar.

- Region Skåne hade en monter. En bit bort fanns region Västra Götaland. Sedan inget mer. Vi kan inte ha ett Sverige där demokrati utövas i olika former beroende på var i landet man befinner sig.

 Visionen lever vidare

Hon delar Kurt-Åke Hammarstedts (chef för regionala enheten vid Norrbottens läns landsting) syn på att den svenska samhällskroppen behöver en bredare midja. I dag ser den ut som ett timglas. Staten och kommunerna har mest att säga till om. Minst inflytande har mittendelen, regionerna.

- Vår vision om en storregion står kvar. Nu hinner vi inte förverkliga den 2011. Det blir förskjutet några år. Men nu kraftsamlar vi och ska försöka involvera både kommuner och näringsliv i vår vision. Det gäller att alla får klart för sig vilken plats på jorden vi bor på och att vi behöver en stark gemensam röst, säger Söderström.

 

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt