En tredjedel av norrlänningarna vill ha nya regioner

En tredjedel av medborgarna i norra Sverige vill har nya regioner. Det framkom när forskare från Luleå teknisk universitet, Umeå universitet och Mittuniversitetet idag onsdag 8 april presenterade den norrländska regionstudien för Norrstyrelsen vid ett möte i Luleå.

Ungefär en tredjedel av de som bor i de fyra nordligaste länen (34 procent) vill ha någon form av nya regioner. Det visar de första resultaten från en aktuell undersökning om medborgaropinionen i regionfrågan i norra Sverige, utförd av forskare vid de tre nordligaste universiteten. 29 procent vill ha kvar den nuvarande indelningen i län, 11 procent tycker inte att det behövs någon direktvald nivå mellan stat och kommun och 27 procent har ingen uppfattning i frågan.

 - Ett bra resultat med tanke på att många tycker att regionfrågan är komplicerad, säger Kent Ögren, Norrstyrelsens ordförande. Det stämmer med vad jag själv upplever. Om man resonerar en stund inser de flesta varför nya regioner behövs.

Olika åsikter om hur de nya regionerna ska se ut

Det finns olika åsikter om hur de nya regionerna ska se ut. Stödet för någon form av regionalisering är starkare i Västernorrland och Jämtland än i Norrbotten.

Den vanligaste åsikten bland dem som vill ha nya regioner är att Västerbotten/Norrbotten respektive Jämtland/Västernorrland borde bilda separata regioner (14 procent av alla svarande). 10 procent tycker att det förslag som skickats in till regeringen från landstingen är det bästa (Västerbotten, Norrbotten och Norra Västernorrland som en region och Jämtland samt Ånge och Sundsvalls kommuner som en annan region). 8 procent vill att de fyra nordligaste länen bildar en gemensam region medan 2 procent föreslår någon annan modell.

Norrlänningar mer positiva än västgötar

På frågan om man tror att de nya regionerna som diskuteras i huvudsak skulle leda till fördelar eller nackdelar svarar 38 procent att nackdelarna överväger, i förhållande till 22 procent som tycker att fördelarna överväger. Skillnaden är således -16 procentenheter. Jämfört med vad invånarna i Västra Götaland tyckte innan dess region bildades är norrlänningarna något mindre skeptiska. I Västra Götaland var 8 procent för och 27 procent emot, vilket ger en skillnad om -19 procentenheter.

Efterlyser mer information

Det finns stora skillnader mellan olika delar av norra Sverige. Man har genomgående mer positiva förväntningar i den tilltänkta Region MittSverige (Jämtland och kommunerna Sundsvall och Ånge) än i Region Norrland (Norrbotten, Västerbotten och norra Västernorrland). Det är också tydligt att norrbottningarna är mest negativa, följt av västerbottningarna. I Västernorrland och Jämtland är i stort sett lika många positiva som negativa.

Det kan också noteras att åsiktsbildningen fungerar bättre i norra Sverige än vad den gjorde i Västra Götaland innan dess bildande. Det är klart färre i denna undersökning som svarat att de inte har någon uppfattning.

- Många frågar efter mer information, säger Kent Ögren. Vi måste bli bättre på att berätta vad en norrländsk region skulle innebära för medborgarna. En hel del finns på vår webb, www.norrstyrelsen.se, men vi ska försöka synas ännu mer.

I anslutning till de pågående regionbildningsprocesserna genomförs Norrländsk regionstudie 2008, som dels studerar själva regionaliseringsprocesserna, dels undersöker medborgarnas uppfattningar om regionalisering och utvecklingsförutsättningar i norra Sverige. Projektet finansieras av de fyra landstingen men forskarna svarar självständigt för undersökningarnas uppläggning och analyser.

Artikel i NSD: Storregion delar länet

Artikel i Norrbottens Kuriren: Norrbotten säger nej till storregion

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt