Dialogmöte om visioner, mål och strategier för infrastruktur, trafikering, klimat, miljö och energi

Region Norrland omfattar de tre länen Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

I det förberedande arbetet för Region Norrland har ett antal politiska arbetsgrupper tillsatts inom regional utveckling samt hälso- och sjukvårdsområdet. Varje grupp har en huvudsekreterare och ett antal tjänstemän.

Under hösten har en kartläggning genomförts och nu under våren kommer visioner, mål och strategier att tas fram. Kommande höst planeras ett fortsatt arbete med organisationsstrukturen.

Det är viktigt att olika aktörer finns med i diskussioner kring visioner och mål redan från början. Därför bjuds du/ni in till ett dialogmöte den 4 maj i Umeå.

Anmäl dig på www.nll.se/dialogmoteregion

dagordning

13.00 Läget i regionfrågan – blir det något av? Jan-Åke Björklund, projektledare.

13.20 Kartläggning av de tre områdena. Respektive huvudsekreterare.

13.50 Kaffe

14.10 Tankar kring visioner, måloch strategier. Respektive ordförande.

14.40 Diskussion.

Välkommen!

Peter Roslund (s), ordförande infrastrukturgruppen

Erik Sedig (kd), ordförande trafikgruppen

Dan Olsson (c), ordförande klimat, miljö och energigruppen

Dela med andra:

  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • E-post

Aktuellt